Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorÖzal, Senem
dc.date.accessioned2021-06-08T11:53:55Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-05-18
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24737
dc.description.abstractIn Uzbek, markers of the present tense -yap, -yotib, -yotir, -moqda morphemes with yot-, tur-, yur-, o’tir- auxiliary verbs apart from the tense meaning, it also has aspect meanings. While I positioned the actions based on the localization point in the tense category, In the aspect category, a subjective perspective for action is given. In this study, we will discuss the similar and different aspects of the present tense morphological and functional morphemes in Uzbek language. The study comprises two chapters. In the first chapter, the aim, method, limitations of the study will be given and the basic concepts of tense, aspect, lexical aspect and modality will be discussed. In the two chapter, we will examine present tense morphemes in Uzbek in terms of morphological and functional through examples. The last chapter is the conclusion part.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖzbekçetr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectŞimdiki zamantr_TR
dc.subjectGörünüştr_TR
dc.subjectKipliktr_TR
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleÖzbekçede Şimdiki Zaman İşaretleyicilerinin Zaman ve Görünüş Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖzbekçede şimdiki zamanı işaretleyen -yap, -yotib, -yotir, -moqda biçim birimleri ile yot-, tur-, yur-, o’tir- yardımcı fiilleri zaman işlevi ve görünüş işlevlerine sahiptir. Zaman kategorisinde eylemler konuşma noktası temel alınarak konumlandırılırken, görünüş kategorisinde eyleme yönelik öznel bir bakış açısı verilmektedir. Bu çalışmada Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin biçimsel ve işlevsel açıdan benzer ve farklı yönleri ele alınacaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın konusu, amacı, yöntemi sınırlılıkları ile temel kavramlar olan zaman, görünüş, kılınış ve kiplik sınıflandırmaları üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimleri biçimsel ve işlevsel açıdan örnekler üzerinden incelenecektir. Çalışma en son bir sonuç bölümü ile bitirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess