Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Hasan Hüseyintr_TR
dc.contributor.authorAkarçay, Demettr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.available2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2477
dc.description.abstractAs have been mentioned about management in the field of health, the width ofvision, the altitude of knowledge and intellectual capital and the pursuit of changes,may be in question, become important. Therefore, understanding of healthadministration should take over not only in micro sense in the form of managementof health care organizations, but also in the scope of halth policies, such as mentalwell- being and the assessment with the different aspects of factors, that threathuman health and in macro sense the administration of health institution. It meansthat, as this subject is evaluated within the scope of processes of health policies andplanning, both the overall structures of organizations, present mental health services,and also in general the questioning of resources, that allocated for this area could bebecome a current issue.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMental healthtr_TR
dc.titleTürkiye'de Yürütülen Ruh Sağlığı Hizmetleri Politikalarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/389tr_TR
dc.contributor.departmentoldSağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSağlık alanında yönetimden bahsedildiğinde, vizyonun genişliği, bilgi donanımınınve entelektüel sermayenin yüksek olması ve söz konusu olabilecek değişimlerintakibi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, sağlık yönetiminin sadece mikro anlamdasağlık kuruluşlarının yönetimi şeklinde anlaşılmasından öte, sağlık politikalarıkapsamında ruhsal yönden iyilik hali gibi insan sağlığını ve yaşamını tehdit edenetmenleri farklı açılardan değerlendirmesi ve makro anlamda sağlık kurumununyönetimini ele alması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu konu sağlık politikaları veplanlama süreçleri kapsamında değerlendirildiğinde hem ruh sağlığı hizmeti sunankuruluşların genel yapıları hem de genel anlamda bu alan için ayrılan kaynaklarınsorgulanması gündeme gelebilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record