Show simple item record

dc.contributor.advisorUğurluoğlu, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorBilgin Demir, İpektr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.available2015-10-15T07:32:01Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2482
dc.description.abstractThis study aims to reveal whether or not public and private hospital administrators have knowledge of strategic management tools, what strategic management tools they use, to what degree they are satisfied with these tools, and what tools they consider to use in the future. The study also intends to show the priorities of health institution administrators in selecting these strategic management tools. The survey developed by D. Rigby was translated into Turkish to be used as a data collection tool. 158 administrators from public and private hospitals located in Ankara metropolitan area participated in the study. According to the analysis results, the tools which the hospital administrators have most knowledge of, they use most, and they consider to use in the future most are total quality management, social media tools and the Internet, and strategic planning based on mission and vision.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectStrategic managementtr_TR
dc.titleHastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Araçları Bilgi ve Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1676tr_TR
dc.contributor.departmentoldSağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı kamu ve özel hastane yöneticilerinin stratejik yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olup olmadığını, hangi stratejik yönetim araçlarını kullandığını, bu araçlardan memnun olma düzeylerini ve gelecekte hangi araçları kullanmayı düşündüklerini ortaya koymaya çalışmaktır. Bunlara ek olarak sağlık kurumu yöneticilerinin bu stratejik yönetim araçlarının seçiminde önceliklerinin neler olduğunun ortaya konulması da amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak D. Rigby nin geliştirmiş olduğu çalışma anketi Türkçe ye çevrilerek kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara metropolitan alan içerisindeki kamu ve özel hastanelerin 158 yöneticisi katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin en fazla bilgi sahibi olduğu, en fazla kullandığı ve gelecekte de kullanmayı planladığı araçların toplam kalite yönetimi, sosyal medya araçları ve internet, misyon ve vizyon ifadeleri ile stratejik planlama olduğu görülmüştür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record