Show simple item record

dc.contributor.advisorErden, Lütfi
dc.contributor.authorKaya, Ahmet İhsan
dc.date.accessioned2021-06-22T11:08:18Z
dc.date.issued2021-06
dc.date.submitted2021-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24946
dc.description.abstractRecent decades have witnessed a substantial rise in international financial transactions and capital flows to developing countries. This dissertation examines mainly the surge and volatility aspects of capital flows. The first chapter offers a distinctive methodology, the generalized supremum augmented Dickey Fuller (GSADF), to detect capital flow surges based on right-tailed unit root tests. Commonly used to identify asset price bubbles, GSADF method proposed by Phillips et al. (2015) provides two main advantages: it can diagnose multiple surges in a series and distinguish the behaviour of explosiveness from volatility. Exploiting the technical and conceptual similarities in the formations of asset price bubbles and capital flow surges, we perform the GSADF procedure to net capital flows data of 43 developing countries. As a result, we identified 727 individual surges, 130 separate surge episodes, and 4 global capital flow waves over the periods of 1995–2017. The second chapter explores the factors triggering capital flow surges by employing Fernandez-Val and Weidner (2016) bias-adjusted fixed effects probit model. The results show that although global factors and regional contagion play some role, domestic factors are more dominant in the surge occurrences in developing countries. The third chapter focuses on measuring and modelling time-varying volatility of capital flows by using panel GARCH (DPD-CCV) model developed by Cermeño and Grier (2006) that takes into account cross-sectional dependency and provides significant efficiency gains. Using panel data from 16 emerging market economies over the 1995-2019 period, we show that the magnitude and the volatility of net capital flows to emerging markets are predominantly driven by global push factors. However, these results seem to vary with respect to the categories of capital flows such as FDI, portfolio investments, other credit flows.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCapital flowstr_TR
dc.subjectSurges
dc.subjectVolatility
dc.subjectGSADF
dc.subjectPanel GARCH
dc.titleCapital Flow Surges and Volatilitytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGeride bıraktığımız on yıllar uluslararası finansal işlemlerde ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinde görülmemiş bir artışa tanıklık etmiştir. Bu tez temel olarak sermaye hareketliğinde taşkınlık ve oynaklık olgularına odaklanmaktadır. Tezin ilk bölümü, sermaye hareketlerindeki taşkınlıkların tespit edilmesine yönelik sağ kuyruk birim kök testlerine dayanan yeni bir metodoloji, genelleştirilmiş en üst genişletilmiş Dickey Fuller (GSADF), önermektedir. Yaygın olarak varlık fiyatlarındaki balonların tespitinde kullanılan ve Philips vd. (2015) tarafından önerilen bu yöntem iki temel avantaj sağlamaktadır: bir serideki çoklu taşkınlıkları teşhis edebilmekte ve taşkınlık davranışını volatiliteden ayırdedebilmektedir. Varlık fiyatlarındaki balonların ve sermaye hareketlerindeki taşkınlıkların oluşmasındaki teknik ve kavramsal benzerlikleri göz önünde bulundurarak GSADF prosedürü gelişmekte olan 43 ülkenin net sermaye girişlerine uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, 1995-2017 döneminde 727 bireysel taşkınlık, 130 farklı taşkınlık dönemi ve 4 küresel sermaye hareketleri dalgası tespit edilmektedir. İkinci bölüm sermaye hareketlerindeki taşkınlığı etkileyen faktörleri incelemektedir. Bu amaçla Fernandez-Val ve Weidner (2016) sapması ayarlanmış sabit etkiler probit modeli kullanılmaktadır. Sonuçlar, her ne kadar küresel faktörlerin ve bölgesel yayılmanın rolü olsa da yerel faktörlerin gelişmekte olan ülkelerdeki taşkınlık oluşumlarında daha etkin olduğunu göstermektedir. Üçüncü bölüm sermaye hareketlerindeki volatilitenin ölçümü ve analiz edilmesine odaklanmaktadır. Bu amaçla, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan ve önemli etkinlik kazancı sağlayan Cermeño ve Grier (2006) DPD-CCV modeli kullanılmaktadır. 1995-2019 yılları arası 16 yükselen piyasa ekonomilerinden alınan panel veri seti kullanılarak elde edilen bulgular, net sermaye akımlarının seviyesi ve volatilitesinin büyük ölçüde küresel itme faktörlerinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Ancak bu sonuçların sermaye hareketlerinin türüne (DYY, portföy yatırımları, diğer kredi akımları) göre değiştiği görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record