Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp, Mümtaz
dc.contributor.authorKazan, Ziya
dc.date.accessioned2021-07-09T06:02:56Z
dc.date.issued2021-07
dc.date.submitted2021-06-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25016
dc.description.abstractIn the report titled “Door Metaphor”, the process of the chosen object (door) as a metaphor in the subject's life was examined and the transformability of the door into an art object was emphasized. For this purpose, in the first part, under the title of objects, the reflections of people's contacts with ordinary objects in life were examined, and the transformation of ordinary objects into aesthetic objects as a result of these reflections was supported by examples from the history of art. Under the subtitle of Redescription of the Object / Nylon, the reexperiencing of an object that the subject uses in his daily life through other objects has been researched. With the discovery of new data within the scope of research, nylon, which is frequently used in daily life, has been removed from its usage areas in life and new abstract forms have been produced. In the second part, the effects of a door connected to architecture on the subject as a door and its discourses on its contact with architecture are emphasized. It has been determined that the productions gain objectivity within the scope of the door metaphor, as the subject internalizes the room as the place in contact. In addition, the report was supported with examples of artists who produce spatial works within the scope of the relationship of the door with the space.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKapıtr_TR
dc.subjectÖznetr_TR
dc.subjectMekantr_TR
dc.subjectNesnetr_TR
dc.subjectMetafortr_TR
dc.subject.lcshHeykeltr_TR
dc.titleKapı Metaforutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Kapı Metaforu” başlıklı raporda seçilen nesnenin (kapı) metafor olarak öznenin yaşantısında evrilen süreci incelenmiş ve kapının sanat nesnesine dönüşebilirliği üzerinde durulmuştur. Bu amaç doğrultusunda birinci bölümde, nesne başlığı altında insanların sıradan nesnelerle olan temaslarının yaşamdaki yansımaları gözönünde bulundurularak incelenmiş, bu yansımalar sonucunda sıradan nesnelerin estetik nesneye dönüşmesi sanat tarihinden örneklerle desteklenmiştir. Nesnenin Yeniden Tarif Edilişi/ Naylon alt başlığı altında öznenin gündelik yaşantısında kullandığı bir nesnenin başka nesneler üzerinden yeniden deneyimlenebilirliği araştırmıştır. Gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan naylonun araştırma kapsamında yeni verilerinin keşfedilmesiyle birlikte yaşantıdaki kullanım alanlarından çıkartılarak yeni soyut formlar üretilmiştir. İkinci bölümde, mimariye bağlı bir kapının, kapı olarak özne üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve mimariyle olan temasındaki söylemleri üzerinde durulmuştur. Öznenin temasta olduğu mekân olarak odayı içselleştirmesiyle kapı metaforu başlığı kapsamında üretimlerin nesnellik kazandığı saptaması yapılmıştır. Bununla birlikte kapının mekânla olan ilişkisi kapsamında mekânsal işler üreten sanatçı örnekleri ile rapor desteklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-09T06:02:56Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypeimagetr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record