Show simple item record

dc.contributor.advisorEsgün, Toros Güneş
dc.contributor.authorÖzçeri, Bükem
dc.date.accessioned2021-07-13T08:05:24Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-24
dc.identifier.citationÖzçeri, B. (2021).Kant'ın Pratik Felsefesinde Beden Problemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25041
dc.description.abstractThis study aims to critically analyze the position of the bodies of animals, women and blacks that represent different bodies from “white male” bodies on Kant’s practical philosophy, based on Kant’s handling the concept of reason and body in his practical philosophy. In the first part of the study, how different bodies were positioned in accordance with the relationship between reason and body in pre-Kant philosophy, in terms of forming a basis for Kant; will be researched according to the thoughts of Platon, Augustinus, Descartes and Hobbes. In the second part, how Kant positions the body in the fields of morality, law and politics will be introduced comparatively with the concept of reason. In the third chapter, it will be researched how animals, women and black people are positioned in Kant's practical philosophy in according the way Kant positions body and reason in his practical philosophy. In this way, it will be debated whether Kant's practical philosophy has a side that can cast doubt on its universality.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnsantr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectAkıltr_TR
dc.subjectÖzgürlüktr_TR
dc.subjectHayvantr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectIrktr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titleKant'ın Pratik Felsefesinde Beden Problemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Kant’ın pratik felsefesinde akıl ve beden kavramını ele alışından hareketle “beyaz erkek” bedenlerinden farklı bedenleri temsil eden hayvan, kadın ve siyahi bedenlerinin, Kant’ın pratik felsefesinde nasıl konumlandırıldığını eleştirel bir okumayla ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Kant öncesi felsefede akıl ve beden arasındaki ilişkinin ele alınışı doğrultusunda farklı bedenlerin nasıl konumlandırıldığı, Kant’a zemin oluşturması bakımından; Platon, Augustinus, Descartes ve Hobbes’un düşünceleri doğrultusunda araştırılacaktır. İkinci bölümde Kant’ın ahlak, hukuk ve politika alanlarında bedeni nasıl konumlandırdığı akıl kavramıyla karşılaştırmalı bir şekilde serimlenecektir. Üçüncü bölümde Kant’ın beden ve aklı pratik felsefesinde konumlandırış biçimi doğrultusunda hayvan, kadın ve siyahilerin Kant’ın pratik felsefesinde nasıl konumlandırıldığı araştırılacaktır. Bu sayede Kant’ın, pratik felsefesinin evrenselliğini şüpheye düşürebilecek bir yanının olup olmadığı tartışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T08:05:24Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record