Show simple item record

dc.contributor.advisorTurhan, Çetin
dc.contributor.authorÜnlüçoban, Betül
dc.date.accessioned2021-07-13T08:25:13Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.date.submitted2021-06-25
dc.identifier.citationBetül Ünlüçoban. 06.10.1993. Kayseritr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25045
dc.description.abstractIn the report titled ‘’Memory Metaphor and Transforming Images’’ The memory areas in the past processes of the being affected by history, culture and social data were questions and applications were made considering these contexts. In this direction, the representation of the being that has come into contact with the object from the moment of its birth has been put forward by filling the gap between the metaphorical phenomenon and the object being. Thus,the fact that objects represent the place of ‘’things’’ in the field of art by removing them from the ordinary has questioned the concept of memory. In this context, in the first part of the report; ıt was investigated how the concepts of ‘memory’ and ‘metaphor’ emerged in the historical process, and focused on what the objects positioned as memory areas were.thus, it has been determined that the objects remind of the past knowledge that is about to be forgotten and create memory spaces in a metaphorical sense. In the second part; when the narratives in which individual and social memory continue to exist; It has been determined that traumans(war, destructions) are the subject of artist Works and it has been seen that the process of revealing the traces of the past that cannot reflect the truth reveals the metaphoric phenomenon. Thus, ithas been observed that metaphor is a from af expression of art. İn the third part, the concept of ‘ home’, which is the first moment of the self, was questioned and the memory of the objects placed in it was questioned. As a result, while the ‘being’ became the main character of this report, the ‘things’ that were the stops to reach the being were transformed into a work of art. In this context, the concepts of memory was questioned in order to reach existence, and the traces of the past located there were fictionalized with the language of today’s art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBellektr_TR
dc.subjectMetafor
dc.subjectMekân
dc.subjectNesne
dc.subjectÖzne
dc.subjectİz
dc.subjectToplumsal hafıza
dc.subject' Ben’
dc.subjectHatırlama
dc.subjectUnutma
dc.subject.lcshHeykeltr_TR
dc.titleBellek Metaforu ve Dönüşen İmgelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet‘’Bellek Metaforu ve Dönüşen İmgeler’’ başlıklı raporda; tarih, kültür ve toplumsal verilerden etkilenen varlığın geçmiş süreçlerinde ki, bellek alanları sorgulanmış ve bu bağlamlar göz önünde bulundurularak uygulamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda doğduğu andan itibaren nesne ile temas eden varlığın temsili, metaforik olguyla nesne-varlık arasında kalan boşluğun doldurulmasıyla ortaya konulmuştur. Böylelikle nesnelerin sıradanlıktan çıkarılarak sanat alanında ki ‘şeylerin’ yerini temsil etmesi bellek kavramını sorgulatmıştır. Bu bağlamda, raporun birinci bölümünde; ‘bellek’ ve ‘metafor’ kavramlarının tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığı araştırılıp, bellek alanları olarak konumlanan nesnelerin neliği üzerinde durulmuştur. Nesne, unutulmaya yüz tutmuş geçmiş bilgilerini hatırlattığı ve metaforik anlamda bellek alanları yarattığı tespit edilmiştir. İkinci bölümde bireysel ve toplumsal belleğin varlığını sürdürdüğü anlatılar incelendiğinde; travmaların (savaş, yıkımlar) sanatçı çalışmalarının konusu olduğu saptanmış ve gerçeği yansıtamayan geçmiş izlerinin ortaya konulma sürecinin metaforik olguyu ortaya çıkardığı görülmüştür. Böylece metafor, sanatın bir ifade biçimi olduğu gözlemlenmiştir. Üçüncü bölümde ise, benliğin ilk uğrağı olan ‘ev’ kavramı sorgulanıp içerisine konumlanan nesnelerin hafızası sorgulanmıştır. Sonuç olarak ‘varlık’ bu raporun ana karakteri olurken, varlığa ulaşmak için uğrakları olan ‘şeyler’ temsili olarak sanat çalışmasına dönüştürülmüştür. Bu kapsamda varlığa ulaşmak için bellek kavramı sorgulanmış ve orada konumlanmış geçmiş izleri, günümüz sanat diliyle kurgulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T08:25:13Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record