Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, Nazile
dc.contributor.authorÇuhacı, Mecit Gökalp
dc.date.accessioned2021-07-27T08:08:30Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25129
dc.description.abstractHuman life and actions are always discussed as one of the most prominent topics in intellectual history. Such that, determining what kind of a living being the human is essential for understanding the social life and evaluating the civilization established by humanity. Therefore, many thinkers have tried to explain human behaviour, in this context have produced thoughts on the human soul. Plato thinks that man can live in harmony in society, despite his drives and desires. Freud, on the other hand, thinks that man is a creature who is selfish by nature and has no other purpose than to achieve pleasure. He defines civilization as a structure that limits people, forces them to suppress their drives and creates discontent. Despite this, both thinkers created very close psychic structures to explain human beings and made similar explanations when it comes to the reasons that bring civilization together and enable it to develop. The aim of this study is to examine Plato and Freud’s thoughts on human and soul, to determine their similarities and differences, and to compare the civilization designs reached based on these views.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRuhtr_TR
dc.subjectUygarlıktr_TR
dc.subjectMutluluktr_TR
dc.subjectErostr_TR
dc.subjectZihinsel aygıttr_TR
dc.subjectHaztr_TR
dc.subjectİçgüdütr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titlePlaton ve Freud'da İnsan, Ruh ve Uygarlıktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsan yaşamı ve eylemleri, düşünce tarihinde her zaman önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Öyle ki, insanın nasıl bir canlı olduğunu bilmek, toplumsal yaşamı anlamak ve insanlığın kurduğu uygarlığı ele almak bakımından elzemdir. Bu yüzden birçok düşünür, insan davranışlarını açıklayabilmek için uğraşmış ve bu bağlamda insan ruhu üzerine düşünceler üretmiştir. Platon, insanın içgüdülerine ve arzularına rağmen, toplumda uyum içinde yaşayabileceğini düşünmektedir. Freud ise insanı, doğası gereği bencil olan, hazza ulaşmaktan başka bir amacı olmayan bir canlı olarak düşünmekte; uygarlığı ise insanı sınırlayan, içgüdülerini bastırmaya zorlayan, hoşnutsuzluk veren bir yapı şeklinde tanımlamaktadır. Buna rağmen iki düşünür de insanı açıklayabilmek adına, birbirlerine oldukça yakın ruhsal yapılar oluşturmuş ve uygarlığı bir araya getiren ve gelişmesini sağlayan nedenler söz konusu olduğunda benzer açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmanın amacı, Platon ve Freud'un insan ve ruh üzerine olan düşüncelerini incelemek, benzerliklerini ve farklılıklarını saptamak ve bu görüşlere bağlı olarak ulaşılan uygarlık tasarımlarını karşılaştırmaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-27T08:08:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record