Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Suavi
dc.contributor.authorÖzdemir, Özge
dc.date.accessioned2021-07-28T08:32:45Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-25
dc.identifier.citationÖZDEMİR, Özge (2021). 1960-1980 Döneminin İzleri: Zamansallık, Kuşak ve Bellek. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25139
dc.description.abstractIn this thesis, focusing on the collective memory of the sixties and seventies, the principle theme is how the social experience of the period is remembered and interpreted today. This period represents a distinctive moment of experience in Turkish history for being stuck between two coup d’états, marked in the middle by a military memorandum — or a soft coup —, having significant historical events, a constitution prioritizing citizens, distinctive cultural practices, social movements, and ways of thinking and acting. Accordingly, I argue that this period, which had a shared effect on individual memories, created a unique generation experience and memory. The sixties and seventies, mentioned with a special bracket in Turkish history, stand out as a period when the political determination was very intense compared to its before and after. In addition, this period, which hosts a libertarian and conflicting environment simultaneously, draws attention due to its remarkable impact on the intersection of individual and collective moments as a time marked by significant historical events. In this regard, I try to understand how the past manifests itself as memory in the present through the narratives of people who have experienced the period. Although each generation tends to see the time in which they live unique, I argue that the lives, guided by significant historical events in the sixties and seventies, settled within a sharper frame of experience.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAltmışlartr_TR
dc.subjectYetmişlertr_TR
dc.subjectZamansallıktr_TR
dc.subjectDeneyimtr_TR
dc.subjectBireysel bellektr_TR
dc.subjectKolektif bellektr_TR
dc.subjectKuşaktr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.title1960-1980 Döneminin İzleri: Zamansallık, Kuşak ve Bellektr_TR
dc.title.alternativeTraces of The 1960-1980 Perıod: Temporalıty, Generatıon and Memorytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetltmışlı ve yetmişli yılların kolektif belleğine odaklanan bu tezde, dönemin toplumsal deneyiminin bugün nasıl hatırlandığı ve anlamlandırıldığı meselesi temel izlektir. İki darbe arasına sıkışan, ortası bir muhtırayla —veya yumuşak bir darbeyle— işaretlenen, önemli tarihsel olaylara, yurttaşı önceleyen bir anayasaya, kendine özgü kültürel pratiklere, toplumsal hareketlere ve düşünüş-eyleyiş tarzlarına sahip bu dönem Türkiye tarihi içerisinde ayırt edici bir deneyim anına karşılık geliyor. Bu durumla ilişkili olarak bireysel belleklerde ortak bir etki yaratan bu dönemin özgün bir kuşak deneyimi ve belleği yarattığını öne sürüyorum. Türkiye tarihinde özel bir parantezle anılan altmışlı-yetmişli yıllar, öncesine ve sonrasına oranla siyasi belirlenimin çok yoğun seyrettiği bir dönem olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca aynı anda özgürlükçü ve çatışmacı ortama ev sahipliği yapan bu dönem dikkat çekici tarihsel olayların damga vurduğu bir aralık olarak bireysel ve kolektif momentlerin kesişim alanında kayda değer bir etki yaratmasıyla dikkat çekiyor. Bu doğrultuda dönemi deneyimlemiş kişilerin anlatıları üzerinden geçmişin şimdiki zamanda bellek olarak nasıl tezahür ettiğini anlamaya çalışıyorum. Her kuşak, içinde yaşadığı zamanı biricik görme eğiliminde olsa da, altmışlı ve yetmişli yıllarda cereyan eden önemli tarihsel olayların yön verdiği yaşamların daha keskin bir deneyim çerçevesi içerisine yerleştiğini öne sürüyorum.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-28T08:32:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess