Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, Alitr_TR
dc.contributor.authorUluçakar, Mustafatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:04Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:04Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2518
dc.description.abstractThe main purpose of this dissertation is to analyze the relations among politicalauthority, military and citizens in Turkey with the help of related theoretical approachesand within the general framework of democratic control of the armed forces .The study is based on an assumption that, concordance among political authority,military and citizens on dialogue, co-operation, sharing of values and objectives mayprovide a better tool for healthier and irreversible civil-military relations . Thusmethodological construct of this study build is inspired by Rebecca Schiff s model,which enhances the analytical framework by incorporating citizens into her model,asserting that concordance among three partners -the military, the political elites, andthe citizenry- on specific indicators would provide a stable civil-military relations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectStatetr_TR
dc.titleTürkiye'de Sivil-Asker İlişkileri ve Ordunun Demokratik Kontrolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/468tr_TR
dc.contributor.departmentoldSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetBu tezin temel amacı; Türkiye de sivil siyasi otorite, ordu ve vatandaş ilişkilerinikonuyla ilgili kuramsal yaklaşımlar ışığında ve demokratik sistemlerde orduların yerigenel çerçevesi dâhilinde incelemektir.Çalışma sağlıklı işleyebilecek ve geri dönüşlü olmayacak bir sivil-asker ilişkisimodelinin ancak siyasi ve asker elit ile vatandaşlar arasında; diyalog, işbirliği, değerve hedeflerin paylaşımına dayalı bir uzlaşı zemininde kurulabileceği varsayımıüzerinde bina edilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın yöntemsel kurgusu, vatandaşları damodele dâhil ederek analizin çerçevesini genişleten ve belirli ölçütler üzerindemutabakat sağlanmasının istikrarlı bir sivil-asker ilişki biçimi yaratacağını varsayanRebecca Schiff in kuramsal modelinden esinlenerek oluşturulmuştur. Çalışmada ayrıca;Schiff in "Mutabakat Kuramı nın Türkiye özeline uygulanabilme imkânları da sorgulanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record