Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorÖzdem-Ertürk, Zeynep
dc.date.accessioned2021-09-01T11:31:20Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25277
dc.description.abstractBeing an essential component of vocabulary knowledge and contributing to native-like fluency, collocational knowledge deserves to be explored. This study explores the factors that affect receptive and productive collocational knowledge of tertiary level EFL learners in Turkey. For gathering data, two vocabulary knowledge tests (i.e., receptive and productive) and two collocational knowledge tests (i.e., receptive and productive) are employed. In addition, a questionnaire about language exposure and use activities is utilized. First, the correlations between single-word knowledge and collocational knowledge, at both receptive and productive levels are investigated. Second, the effects of five factors (congruency with Turkish, collocational frequency, node word frequency, type of collocation and mutual information scores) on collocational knowledge are examined. Third, the effects of participants’ personal language exposure/use and their individual differences (age, gender and year of formal English instruction) on collocational knowledge are inspected. The findings show that vocabulary and collocational knowledge are correlated at both knowledge levels. The participants tend to have higher knowledge of both single-words and collocations at the first 1,000 level than the second and third 1,000 levels. Among the five factors that affect collocational knowledge, congruency with L1 is found to be the best predictor of collocational knowledge. The investigation of questionnaire results suggests that learners tend to have higher knowledge of collocations when they are exposed to more amounts of language input. Overall, the findings suggest that collocational knowledge is affected by and correlated with different factors and the awareness of these factors offers some implications and suggestions.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVocabulary knowledgetr_TR
dc.subjectCollocational knowledge
dc.subjectReceptive and productive knowledge
dc.subjectCongruency
dc.subjectTypes of collocations
dc.subjectNode word frequency
dc.subjectCollocational frequency
dc.subjectCorpus
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleFactors Affectıng Receptıve and Productıve Knowledge of Collocatıons of Tertıary Level Learners of Englısh in Turkeytr_TR
dc.title.alternativeTürkiye’de Üniversite Düzeyinde İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Algısal ve Üretimsel Eşdizim Bilgisine Etki Eden Faktörlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKelime bilgisinin önemli bir öğesi olan ve konuşma akıcılığına katkısı olan eşdizim bilgisi araştırma gerektiren bir konudur. Bu çalışma, Türkiye’de üniversite düzeyinde İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin algısal ve üretimsel eşdizim bilgilerine etki eden faktörleri araştırmaktadır. Araştırma verileri, algısal ve üretimsel düzeyde iki kelime bilgisi testi ve yine aynı düzeylerde iki eşdizim bilgisi testi uygulanarak toplanmıştır. Bunlara ek olarak, katılımcıların ders dışında dil kullanımı ve dile maruz kalmalarını sağlayan aktiviteler de bir anket vasıtasıyla araştırılmıştır. Öncelikle her iki bilgi düzeyinde de kelime ve eşdizim bilgileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Daha sonra, eşdizimin Tükçe’de karşılığı olma durumu, eşdizimin sıklığı, eşdizimdeki isimlerin sıklığı, eşdizim çeşiti ve eşdizimin ne kadar güçlü olduğunu gösteren değerin eşdizim bilgisine etkisi araştırılmıştır. Ek olarak, katılımcıların ders dışı dil kullanım faaliyetlerinin ve yaş, cinsiyet ve kaç yıldır İngilizce öğrendiklerinin eşdizim bilgileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bulgular kelime ve eşdizim bilgisi arasında bir korelasyon olduğunu ve İngilizce’de sıklıkla kullanılan kelimelerin ve eşdizimlerin daha çok bilindiğini göstermektedir. Etkisi araştırılan beş faktörden, eşdizimin Türkçe’de karşılığının olması durumunun eşdizim bilgisine en çok etkisi olan faktör olduğu tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre de ders dışında İngilizce’ye maruz kalma ve dili kullanma faaliyetleri arttıkça eşdizim bilgisinin arttığı saptanmıştır. Sonuç olarak, eşdizim bilgisinin birçok faktörden etkilendiği ve birçok faktörle arasında korelasyon olduğu bulunmuş ve bu faktörler doğrultusunda öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:31:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record