Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorKaraazmak, Fulda
dc.date.accessioned2021-09-01T11:48:40Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25296
dc.description.abstractAbstract The present study aims primarily to find out whether different instructional framing conditions named as promotion and prevention and learners’ inherent regulatory orientations affect second language (L2) learners’ speaking task performance in individual speaking tasks. The general design of the study is based on regulatory focus theory (Higgins, 1997, 1998) and regulatory fit theory (Higgins, 2000). A total of 70 B2 level English learners studying at an English preparatory unit of a foundation university in Ankara participated in the study. A mixed method research design consisting of quantitative and qualitative data collection procedures was implemented. For the quantitative part, initially, survey methodology was used. As a part of the experimental design, L2 learners were assigned to the promotion and prevention instructional conditions to carry out the speaking tasks. Semi-structured interviews and teacher diary keeping methods were implemented as parts of the qualitative data collection. The results showed that L2 learners’ regulatory foci influenced their performance in the speaking tasks in the prevention experimental condition. However, this result was not clear in the promotion experimental condition. Some performance differences were realized between students in the prevention and promotion conditions in terms of pronunciation, grammar, vocabulary, fluency and comprehensibility. It was found out that students in the prevention condition had better performance in terms of vocabulary usage and grammatical accuracy, whereas students in the promotion condition had better performance in terms of fluency. The implications of the study are applicable to the areas of L2 curriculum, syllabi and material preparation processes, individual learner differences, L2 testing and assessment. Keywords: regulatory focus, regulatory fit, prevention focus, promotion focus, L2 motivation and success, L2 speaking skilltr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectDüzenleyici odaktr_TR
dc.subjectRegulatory focustr_TR
dc.subjectDüzenleyici uyum
dc.subjectKaçınmacı odak
dc.subjectYönelimci odak
dc.subjectİkinci dil güdülenmesi ve başarısı
dc.subjectİkinci dil konuşma becerisi
dc.subjectRegulatory fit
dc.subjectPrevention focus
dc.subjectPromotion focus
dc.subjectL2 motivation and success
dc.subjectL2 speaking skill
dc.titleTHE IMPACT OF REGULATORY FOCUS ON SECOND LANGUAGE LEARNERS’ ORAL PRODUCTION AND MOTIVATIONtr_TR
dc.title.alternativeDÜZENLEYİCİ ODAĞIN İKİNCİ DİL ÖĞRENENLERİN SÖZEL BECERİ VE GÜDÜLENMESİNE ETKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖz Bu çalışma temel olarak, kazanç ve kayıp odaklı öğretim koşullarının ve öğrencilerde var olan düzenleyici odak tiplerinin ikinci dil olarak İngilizce öğrenenlerin bireysel konuşma performanslarını etkileyip etkilemediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın genel tasarımı, düzenleyici odak (Higgins, 1997) ve düzenleyici uyum teorilerine (Higgins, 2000) dayanmaktadır. Ankara'daki bir vakıf üniversitesinin İngilizce Hazırlık Birimi’nde eğitim gören 70 adet B2 İngilizce yeterlik düzeyine sahip öğrenci araştırmaya katılmıştır. Bu çalışmada nicel ve nitel veri toplamadan oluşan karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nicel kısım için ilk olarak anket uygulama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan deneysel tasarımın bir parçası olarak öğrenciler, onların ikinci dilde konuşma performansını değerlendirmeyi amaçlayan konuşma alıştırmalarına katılmak için yönelimci ve kaçınmacı öğretim koşullarına atanmıştır. Çalışmada nitel veri toplama amaçlı yarı yapılandırılmış görüşmeler ve öğretmen günlükleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki öğrencilerin düzenleyici odakları (kaçınmacı/yönelimci odak) konuşma alıştırmalarındaki performanslarını özellikle kaçınmacı odak doğrultusunda oluşturulan deneysel durumda etkilemiştir. Ancak, bu sonuç yönelimci odak doğrultusunda oluşturulan deneysel durumda açıkça gözlemlenememiştir. Yönelimci ve kaçınmacı odaklar doğrultusunda hazırlanmış deney durumlarında öğrencilerin konuşma başarılarında sesletim, kelime ve dil bilgisi kullanımı, akıcılık, anlaşılabilirlik konularında farklar bulunmuştur. Kaçınmacı odak doğrultusunda hazırlanan deneysel durumdaki öğrencilerin dil bilgisi ve kelime kullanımı açısından daha iyi sonuçlar aldığı gözlemlenirken, yönelimci odak deneysel durumundaki öğrencilerin konuşma akıcılığı konusunda daha iyi sonuçlar aldıkları gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, ikinci dil öğretimi için müfredat, ders programı ve materyal hazırlama, bireysel farklılıklar, sınav hazırlama ve değerlendirme alanlarına uygulanabilirliğe sahiptir. Anahtar sözcükler: düzenleyici odak, düzenleyici uyum, kaçınmacı odak, yönelimci odak, ikinci dil güdülenmesi ve başarısı, ikinci dil konuşma becerisitr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2023-09-03T11:48:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record