Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorAydoğan Koral, Melek
dc.date.accessioned2021-09-01T11:49:13Z
dc.date.issued2021-06
dc.date.submitted2021-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25297
dc.description.abstractThe current study aims to investigate the distribution of the speaking skill in the English language curricula and the coursebooks of high schools in Turkey from the perspective of Bloom’s revised taxonomy. The relationship and differences between the speaking outcomes in the high school English language curricula and the speaking activities in the high school English language coursebooks have been determined according to the cognitive process and knowledge dimensions in the taxonomy. Based on a mixed-method research design, document analysis has been chosen to collect data from the high school English language curricula and the coursebooks for the grades between 9th and 12th in Turkey. Data have been analyzed through content analysis and placed into the taxonomy table. Findings have been presented with their frequencies and percentages in tables. The interpretation of the findings has been made relating to the dimensions of Bloom’s revised taxonomy. At the end of the study, it has been revealed that both the speaking outcomes in the curricula and the speaking activities in the coursebooks are mostly placed in the lower order categories according to the cognitive process dimension, in all the grades except for the 12th grade. Besides, it has been found that most of the outcomes and activities are based on conceptual knowledge and there are not any outcomes or activities aiming at metacognitive knowledge. The study presents suggestions to the curriculum designers, coursebook writers, and teachers.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBloom’s revised taxonomytr_TR
dc.subjectEnglish language curriculum
dc.subjectCurriculum evaluation
dc.subjectCoursebook analysis
dc.subjectSpeaking skill
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleAnalysıs of Speakıng Skıll In Hıgh School Englısh Language Currıcula and Coursebooks in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Türkiye’de liselerin İngilizce öğretim programlarında ve ders kitaplarında konuşma becerisinin dağılımını Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre incelemektir. Liselerde İngilizce dersi programlarındaki konuşma kazanımları ve lise İngilizce ders kitaplarındaki konuşma etkinlikleri arasındaki ilişki ve farklar, taksonominin bilişsel süreç ve bilgi boyutuna göre belirlenmiştir. Karma araştırma deseniyle oluşturulmuş çalışmada, lise İngilizce dersi programları ve lise İngilizce dersi kitaplarından veri toplamak için doküman analizi yöntemi seçilmiştir. Veriler, içerik analizi yoluyla analiz edilmiş ve taksonomi tablosuna yerleştirilmiştir. Bulgular, sıklık ve yüzdeleriyle tablolarda sunulmuştur. Bulgular, Bloom’un yenilenmiş taksonomisindeki boyutlara göre yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, 12. sınıf haricindeki tüm seviyelerde, hem programdaki konuşma becerisiyle ilgili kazanımların hem de ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin çoğunlukla bilişsel süreç basamağında alt düzey kategorilere göre yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, taksonominin bilgi boyutuna göre incelendiğinde, kazanım ve etkinliklerin çoğunun kavramsal bilgi kategorisinde olduğu, hiçbir kazanım ve etkinliğin üst bilişsel bilgiyi hedeflemediği görülmüştür. Çalışma, İngiliz dili öğretimi alanında çalışan program planlayıcılara, ders kitabı yazarlarına ve öğretmenlere öneriler sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:49:13Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record