Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Kasımtr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, Aslıhan Burcutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:35:40Z
dc.date.available2015-10-15T07:35:40Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2534
dc.description.abstractThe purpose of this study is to understand the formation of men's construct of their manhood around the notions of power and violence and understand the emergence of violence against women in this respect. In the light of this aim, the study includes some suggestions towards bringing various improvements in social policy and social services in order to end violence against women. The study, which had been designed according to the qualitative research model, is based on the data gathered from 18 men who committed violence against their spouses via a semi-structured interview form using life story technique. 12 male prisoners and convicts of violence against women in the Open and Closed Correctional Facilities, one man with probation penalty and five men from Alcoholics Anonymous had been interviewed. These interviews had been analysed in the light of theoretical knowledge.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDomestic violence against womentr_TR
dc.titleErkeklik ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1027tr_TR
dc.contributor.departmentoldSosyal Hizmettr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, eşine şiddet uygulayan erkeklerin erkeklik kurgularının yaşam boyunca güç, iktidar ve şiddet etrafında oluşumunu ve bu doğrultuda kadına yönelik şiddetin ortaya çıkışını anlamaktır. Bu bilgiler ışığında kadına yönelik şiddetin sonlaması için sosyal politika ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Niteliksel araştırma modeliyle tasarlanan araştırmada, yaşam öyküsü yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla eşine şiddet uygulamış toplam 18 erkekle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Eşine şiddet uygulamaktan dolayı Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlü 12 erkek, denetimli serbestlik cezası alan bir erkek ile Adsız Alkolikler grubundan beş erkekle yapılan görüşmeler, kuramsal bilgiler ışığında çözümlenerek yorumlanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record