Show simple item record

dc.contributor.advisorYardım, Mahmut Saadi
dc.contributor.authorAtılmış, Duygu
dc.date.accessioned2021-09-29T10:50:44Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-01
dc.identifier.citationAtılmış D., (2021) Altındağ İlçesinde Şartlı Sağlık Yardımı Alan Kadınların ve Hanehalklarının Sosyodemografik Ve Sağlık Düzey Profilleritr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25386
dc.description.abstractIn this study, 400 out of 2327 women who received Conditional Cash Transfer (CCT) in Altındağ district were randomly selected to evaluate their sociodemographic and health characteristics and 37-question survey applied by phonecalls. SPSS 23 and WhoAnthroPlus programs were used for data analysis. In the research, 52.0% of children under the age of 18 in households receive CCT. Participants mostly stated the source where they learned about CCT as “neighbor/friend”. In households where the participants are the head of household (n꓿72) mothers are more likely to think that they have sufficient knowledge for their childrens’ healthy growth compared to participants non-head of households (n꓿328). Weight-for-age z-score of 13% of the youngest children, whose weight (n꓿271) and height (n꓿91) information was obtained was moderately or severely underweight, and height-for-age z-score of 24.2% was moderately or severely stunted. The mean birth weight of the youngest children who receive CCT transfer is 3110 g. 91.5% of the mothers who evaluated their own health as good or very good also evaluated the health of their children as good or very good (p <0.001). 54.7% of the participants stated that the first institution they applied to was a family health center when they got sick, and 95.5% were satisfied with their family physician. It was found that those who had difficulties when they went to their family physician had a significantly higher frequency of experiencing health problems in their last pregnancy than those who did not (p <0.05). This result shows the importance of primary health care services. Maternal health should be supported to improve the health of children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectÇocuk Sağlığıtr_TR
dc.subjectSağlık Hizmetlerinin Kullanılmasıtr_TR
dc.subjectŞartlı Sağlık Yardımıtr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleALTINDAĞ İLÇESİNDE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI ALAN KADINLARIN VE HANEHALKLARININ SOSYODEMOGRAFİK VE SAĞLIK DÜZEY PROFİLLERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, sosyodemografik ve sağlık özelliklerini değerlendirmek üzere Altındağ ilçesinde Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) alan 2327 kadından 400’ü rastgele seçilerek telefonla aranmış, 37 soruluk anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23 programı ve WHOAnthroPlus programı kullanılmıştır. Araştırmada hanelerdeki 18 yaşın altında olan çocukların %52,0’ı ŞSY almaktadır. Katılımcılar ŞSY’yi öğrendiği bilgi kaynağını en çok “komşu/arkadaş” olarak belirtmiştir. Katılımcıların hane reisi olduğu hanelerde (n꓿72), hane reisinin katılımcı olmadığı hanelere (n꓿328) göre annelerin çocuğunun sağlıklı büyümesi için yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünme durumu daha yüksektir. Annelerinin beyanına göre ağırlık (n꓿271) ve boy (n꓿91) bilgisi alınan ŞSY alan en küçük çocukların %13’ünün yaşa göre ağırlık z-skoru zayıf ya da çok zayıf, %24,2’sinin yaşa göre boy z-skoru bodur ya da çok bodur düzeyindedir. Yardım alan en küçük çocukların doğum ağırlıkları ortalaması 3110g ‘dır. Kendi sağlığını iyi veya çok iyi olarak değerlendiren annelerin %91,5’i çocuklarının sağlığını da iyi veya çok iyi olarak değerlendirmiştir (p<0,001). Katılımcıların %54,7’si hastalandığında ilk başvurduğu kurumun aile sağlığı merkezi olduğunu, %95,5’i aile hekiminden memnun olduğunu belirtmiştir. Aile hekimine gittiğinde zorluk yaşayanların, zorluk yaşamayanlara göre son gebeliğinde sorun yaşama sıklığının anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuç birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini göstermektedir. Çocukların sağlığının iyileştirilmesi için anne sağlığı desteklenmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-29T10:50:44Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess