Show simple item record

dc.contributor.advisorTestik, Özlem
dc.contributor.authorAltınkaya, Zeynep
dc.date.accessioned2021-10-13T06:35:36Z
dc.date.issued2021-02-02
dc.date.submitted2021-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25435
dc.description.abstractThe most important thing for companies to survive in today's competitive conditions is human resources. Listening to the opinions of staff and showing their importance is one of the first steps to be an innovative company. Suggestion Systems have emerged in order to pool, evaluate and reward employee ideas. Many companies use a suggestion system. Apart from collecting suggestions in systems, measuring the added value of the suggestion is also an important issue. In today's world where the concept of innovation gains importance, measuring and rewarding the value of an innovative idea has become one of the important development ways for companies. This study provides a method for evaluating innovative ideas with the help of Multi Criteria Decision Making methods (MCDM) in a firm operating in the defense industry in Turkey. For this reason, a committee was determined and an evaluation form was developed. The criteria in the form were determined as a result of literature research and the criterion weights were calculated with AHP and Fuzzy AHP methods. In order to evaluate the functioning of the form, total scores were calculated for the nine suggestions entered into the suggestion system in the company in line with the criteria and weights in the form. Using the Topsis method, suggestions were compared between each other and a ranking was determined. The evaluation form created in the study is intended to be a reference for all companies aiming to be innovative. Since the study is based on analytical methods, it is aimed to contribute to the literature.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖneri Sistemitr_TR
dc.subjectYenilik
dc.subjectYenilikçi fikir
dc.subjectÇok ölçütlü karar verme
dc.subjectÇKKV
dc.subjectAHP
dc.subjectBulanık AHP
dc.subjectTopsis
dc.titleAHP, Bulanık AHP ve Topsis Yöntemleri Kullanılarak İyileştirme Önerileri için Karar Destek Sistemi Oluşturulmasıtr_TR
dc.title.alternativeEstablishing Decision Support System for Improvement Suggestions Using AHP, Fuzzy AHP and Topsis Methods
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetŞirketlerin günümüz rekabet koşullarında varlığını sürdürebilmesinin en önemli mimarı insan kaynağıdır. Personelin fikirlerini dinlemek ve önem verildiğini göstermek yenilikçi bir şirket olabilmenin ilk adımlarındandır. Çalışan fikirlerinin bir havuzda toplanabilmesi, değerlendirilebilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla Öneri Sistemleri ortaya çıkmıştır. Birçok firma öneri sistemi kullanmaktadır. Sistemlerde önerileri toplamak dışında önerinin katma değerinin ölçülmesi de önemli bir konudur. Yenilik kavramının önem kazandığı günümüzde, yenilikçi bir fikrin değerinin ölçülebilmesi ve ödüllendirilebilmesi, firmalar için önemli gelişme yollarından biri haline gelmiştir. Bu çalışma Ankara’da savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir firmada, ÇKKV yöntemleri yardımıyla yenilikçi fikirlerin değerlendirilebilmesi konusunda bir yöntem sunmaktadır. Bu amaçla bir komite belirlenmiş ve bir değerlendirme formu oluşturulmuştur. Formda yer alan kriterler literatür araştırmaları sonucu belirlenmiş ve kriter ağırlıkları AHP ve Bulanık AHP yöntemleri ile hesaplanmıştır. Formun işleyişinin değerlendirilebilmesi için firmadaki öneri sistemine girilen dokuz öneri için formda yer alan kriterler ve ağırlıkları doğrultusunda toplam puanlar hesaplanmıştır. Topsis yöntemi kullanılarak öneriler birbirleri arasında karşılaştırılmış ve bir sıralama belirlenmiştir. Yenilikçi olmayı hedef alan tüm firmalar için çalışmada oluşturulan değerlendirme formunun referans olması, çalışmanın analitik yöntemlere dayanması sebebiyle de literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T06:35:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record