Show simple item record

dc.contributor.advisorBozer, A. Deniz
dc.contributor.authorVural Özbey, Kübra
dc.date.accessioned2021-12-24T07:23:08Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-26
dc.identifier.citationVural Özbey, Kübra. "Liminality in Shakespeare's As You Like It, Hamlet and Troilus and Cressida." Diss. Hacettepe University, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25701
dc.description.abstractWhile the Elizabethan government exploited the theatre as a propagandist means, the Elizabethan stage was controlled by the regulations of patronage and censorship enacted on the playwrights in order to suppress oppositional voices. Yet the theatre’s power resided in its subversive nature so that the playwrights used it as a tool for criticism against the dominant ideologies and practices. In this period, acknowledging the rules of censorship and witnessing the punishment of his contemporaries, Shakespeare developed a cautious approach while problematising serious political issues such as factionalism, the succession crisis, rebellion and tyranny in his plays. In the analysis of Shakespeare’s various plays, Shakespearean scholars have widely recognised the playwright’s strategies to avoid punishment and censorship such as his use of other sources, distant settings and ambiguity. This dissertation aims to identify liminality as one of Shakespeare’s tools for criticism and contribute to such studies by discussing liminality in Shakespeare’s three plays in different genres, As You Like It (1599-1600), Hamlet (1599-1601) and Troilus and Cressida (1603). Written during the liminal time of the late Elizabethan period in an atmosphere of transition from one monarch to another, all of the three plays dominantly reveal an aspect of liminality, namely liminal place, character/action and time respectively, through which Shakespeare is observed to critically comment on the problematic politics of the late Elizabethan rule. While Shakespeare judges Elizabeth I’s failure in controlling her court and country, he exploits the different dynamics of liminality to implicitly voice his critical remarks, enabling him to avoid punishment. Therefore, Chapter I analyses the setting of As You Like It, the Forest of Arden, as a liminal place and contemplates on the liminal setting in relation to Shakespeare’s political criticism about Elizabeth’s methods of punishment of her opponents, such as banishment and exile. Then, Chapter II on Hamlet examines the liminal character Hamlet and his liminal actions through which Shakespeare’s critical approach to the issues of the succession crisis, tyranny and rebellion taking place during the late Elizabethan period is discussed. Next, Chapter III reconsiders the period of the Trojan War, syphilis time and the emphasis on the present time in Troilus and Cressida as liminal time and examines how Shakespeare uses this kind of liminality to censure the mechanics of factionalism and express his disillusionment with the period of transition during the late Elizabethan era in England. While the dissertation sets out to fill the gap between the analysis of Shakespeare’s strategies and the studies on liminality in his plays, it eventually provides an insight into the playwright’s political agenda and displays his scope of artistic creativity to avoid censorship and punishment.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWilliam Shakespearetr_TR
dc.subjectAs you like ittr_TR
dc.subjectHamlettr_TR
dc.subjectTroilus and Cressidatr_TR
dc.subjectLate Elizabethan politicstr_TR
dc.subjectLiminalitytr_TR
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleLiminality in Shakespeare's As You Like It, Hamlet and Troilus and Cressidatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetElizabeth hükümeti tiyatroyu propaganda aracı olarak kendi çıkarına kullanmış, Elizabeth Dönemi sahnesi, muhalif sesleri bastırmak için oyun yazarlarına uygulanan himaye kuralı ve sansür uygulamaları aracılığıyla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Ancak tiyatronun gücü, yıkıcı doğasında görülmektedir; öyle ki oyun yazarları egemen ideoloji ve uygulamalara karşı bir eleştiri aracı olarak tiyatroyu kullanmıştır. Bu dönemde sansür uygulamalarını bilen ve çağdaşlarının cezalandırıldığına şahit olan Shakespeare, oyunlarında hizipçilik, tahtın varisi krizi, ayaklanma ve baskı gibi ciddi siyasi konuları sorunsallaştırırken temkinli bir yaklaşım geliştirmiştir. Shakespeare’in farklı eserlerinin analizinde Shakespeare araştırmacıları, yazarın ceza ve sansürden kaçmak için geliştirdiği diğer kaynakları, uzak yer ile zamanı ve belirsizliği kullanma gibi stratejilerini genel olarak belirlemiştir. Bu tez, Shakespeare’in eleştiri araçlarından biri olarak eşikteliği tanımlamayı ve yazarın farklı türlerde yazılmış üç oyununda –Size Nasıl Geliyorsa (1599-1600), Hamlet (1599-1601) ve Troilus ve Cressida (1603) – eşikteliği irdeleyerek bu tür çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Geç Elizabeth Dönemi’nin eşikte, arada kalmış zamanında, bir hükümdardan diğerine geçiş ortamında yazılmış üç oyunun her biri, Geç Elizabeth yönetiminin sorunlu politikalarına eleştirel bir şekilde yorum yaptığı gözlenen Shakespeare’in kullandığı eşikteliğin bir yönünü, yani eşikte yer, karakter/eylem ve zamanı geniş ölçüde ortaya koymaktadır. Shakespeare, I. Elizabeth’in sarayını ve ülkesini yönetmedeki başarısızlığını yargılarken, üstü kapalı şekilde eleştirel fikirlerini duyurmak için cezadan kaçmasını sağlayan eşikteliğin farklı dinamiklerini kendi çıkarına kullanmaktadır. Bu bağlamda, Birinci Bölüm, Size Nasıl Geliyorsa adlı oyunun geçtiği yer olan Arden Ormanı’nı eşikte, arada kalmış bir mekân olarak incelemekte ve Shakespeare’in Elizabeth’in uzaklaştırma ve sürgün gibi muhaliflerini cezalandırma yöntemleri hakkındaki siyasi eleştirisine ilişkin eşikte, arada kalmış mekânı etraflıca tartışmaktadır. Hamlet oyunu hakkındaki İkinci Bölüm, Geç Elizabeth Dönemi süresince ortaya çıkan tahtın varisi krizi, baskı ve ayaklanma konularında Shakespeare’in eleştirel yaklaşımının tartışıldığı Hamlet’in eşikte, anlaşılmaz karakter ve eylemlerini incelemektedir. Üçüncü Bölüm, Troilus ve Cressida oyunundaki Truva Savaşı dönemini, frengi zamanını ve şimdiki zaman üzerindeki vurguyu eşikte, belirsiz zaman olarak yeniden ele almaktadır ve Shakespeare’in eşikteliğin bu türünü, hizipçiliğin işleyişini tenkit etmek ve İngiltere’de Geç Elizabeth Dönemi geçiş sürecindeki hayal kırıklığını ifade etmek için nasıl kullandığını incelemektedir. Tez, Shakespeare’in eleştirel stratejileriyle ilgili analizleri ve oyunlarındaki eşiktelik hakkındaki çalışmalar arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflerken, sonuç olarak oyun yazarının siyasi gündemine ışık tutmakta ve onun sansür uygulamaları ve cezalandırılmaktan kaçmak için kullandığı sanatsal yaratıcılığını sergilemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-24T07:23:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record