Show simple item record

dc.contributor.advisorBener, Özgün
dc.contributor.authorAktaş Özdemir, Melike
dc.date.accessioned2021-12-27T11:03:35Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-12-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25705
dc.description.abstractSocial media use has increased with the introduction of smart phones today. Various changes have occurred in the communication among individuals due to the increase in social media use. Families, the smallest unit of the society, are also affected by these changes. This study was planned and conducted with the aim of examining the impact of social media use on family communication, and of determining the similarities and differences between spouses in families according to gender, age, level of education, employment status, profession and avarage monthly income. The research sample consisted of 652 married couples aged between 28-68 chosen among the parents of 8th grade students of secondary schools of Keçiören district’s Primary Education Institutions affiliated with the Ministry of National Education of Republic of Turkey, Ankara Provincial Directorate of National Education, and the schools were determined by statistical methods. A 3-part questionnaire was prepared in order to collect research data. The first part of the questionnaire included demographic information of the participants. The second part consisted of questions about the participants' use of social media, while there were questions about the impact of social media use on family communication in the third part. The study has shown that the impact of social media use on family communication does not differ according to gender, employment status, profession and avarage monthly income, yet varies due to age and level of education. It has been proved that the differences found according to age are in the age group of 48-57, while they were found at the highschool and associate degree levels according to level of education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSosyal medya kullanımıtr_TR
dc.subjectEşler arası iletişimtr_TR
dc.subject.lcshEv ekonomisitr_TR
dc.titleSosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı artmıştır. Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte bireylerin kurdukları iletişimde çeşitli değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerden toplumun en küçük birimi olan aileler de etkilenmektedir. Bu araştırma sosyal medya kullanımının aile içi iletişime etkisini incelemek, sosyal medya kullanımının ailede eşler arasında cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, meslek ve ortalama aylık gelire göre ortaya koyulabilecek benzerlik ve farklılıkları saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma örneklemi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören ilçesindeki Temel Eğitim Kurumları içerisinde yer alan ve istatistiksel yöntemlerle belirlenen ortaokullardan seçilen 8.sınıf öğrencilerinin velileri arasından 28-68 yaş aralığındaki toplam 652 evli çiftten oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 3 bölümden oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcılara ait demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm katılımcıların sosyal medya kullanımına ilişkin sorulardan oluşurken üçüncü bölümde ise sosyal medya kullanımının aile içi iletişime etkisine ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmada sosyal medya kullanımının aile içi iletişime etkisinin cinsiyet, çalışma durumu, meslek ve ortalama aylık gelire göre farklılık göstermediği, yaş ve öğrenim düzeyine göre ise farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bulunan farklılıkların 48-57 yaş grubunda olduğu, öğrenim düzeyinde ise lise ve ön lisans düzeyinde olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-27T11:03:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record