Show simple item record

dc.contributor.advisorErsözlü, Elif
dc.contributor.authorAkseki, Selma
dc.date.accessioned2022-01-17T11:34:14Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-06
dc.identifier.citationAkseki, S. (2022). An End User Based Study on Subtitling for the d/Deaf and Hard of Hearing in Turkey [Master's thesis]. Hacettepe University, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25767
dc.description.abstractReception research in audiovisual translation (AVT), particularly on the intersection between AVT and media accessibility (MA) has been a research avenue to interest for translation scholars in the last couple of decades. However, research in reception studies in countries like Turkey, where MA practices are relatively new in terms of legislative mandates on the subject, are still scarce. This thesis aims to contribute to the field by investigating the reception of subtitles for the d/Deaf and hard of hearing (SDH) by the intended audience, Turkish d/Deaf and hard of hearing (HOH) viewers. The present study places itself in the intersection of Descriptive Translation Studies (DTS) and Reception Studies (RS) within AVT. First, guidelines and current practices of SDH were investigated to reveal the norms with a focus on specific parameters. Second, a questionnaire was designed to elicit the opinions of viewers on these practices. The English template of the Digital TV for All (DTV4ALL) questionnaire was adapted to the Turkish context (Romero-Fresco, 2015). The project in which the original questionnaire was used aimed to facilitate provision of access services and provide feedback from viewers that could be relevant to stakeholders in improving the quality of SDH. The Turkish questionnaire, designed with a similar objective in mind, consisted of questions regarding demographic and personal data, viewing habits and preferences, and opinions on particular SDH parameters. Data was collected from 237 participants through online and paper questionnaires. Findings were compared with previous similar studies and discussed. In conclusion, as regards the specific SDH parameters investigated, current practices seem to accomplish their skopos. The provision of more subtitled programmes on free-to-air linear broadcast with a wider variety of types of programmes, and offering of accessible versions with premieres of programmes are areas that, according to the end users, could be improved on.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAudiovisual translationtr_TR
dc.subjectSubtitling for the d/Deaf and hard of hearingtr_TR
dc.subjectReception studytr_TR
dc.subjectd/Deaf and hard of hearing viewerstr_TR
dc.subjectMedia accessibilitytr_TR
dc.subjectGörsel-işitsel çeviritr_TR
dc.subjectAyrıntılı altyazıtr_TR
dc.subjectAlımlama çalışmasıtr_TR
dc.subjectSağır ve işitme engelli izleyicilertr_TR
dc.subjectMedya erişilebilirliğitr_TR
dc.subject.lcshP- Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleAn End User Based Study on Subtitling for the d/Deaf and Hard of Hearing in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGörsel-işitsel çeviri (GİÇ) alanında ve özellikle de GİÇ ile medya erişilebilirliğinin (ME) kesiştiği alanda alımlama çalışmalarına ilgi son yıllarda artmıştır. Ancak ME uygulamalarının yasal zorunluluklar bağlamında nispeten yeni olduğu Türkiye gibi ülkelerde henüz bu alanda çok az çalışma bulunmaktadır. Buradan hareketle bu tez, ayrıntılı altyazı çevirisi uygulamalarının hedef izleyici kitlesi tarafından nasıl alımlandığını araştırarak alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda odak noktası Türkiye’deki Sağır ve işitme engelli izleyicilerdir. Bu çalışma kendini Betimleyici Çeviri Çalışmaları (BÇÇ) ile GİÇ içinde yer alan Alımlama Çalışmalarının (AÇ) kesişimine konumlandırmaktadır. Çalışmada öncelikle spesifik bazı ayrıntılı altyazı parametrelerine odaklanılarak mevcut ayrıntılı altyazı talimatnameleri ve uygulamaları incelenmiş, normlar ortaya konmuştur. Sonrasında izleyicilerin mevcut ayrıntılı altyazı uygulamaları ile ilgili görüşlerini alabilmek için bir anket tasarlanmıştır. Bunun için Digital TV for All [Herkes için Dijital Televizyon] (DTV4ALL) adlı projeye ait anket çalışmasının İngilizce şablonu Türkiye bağlamına uyarlanmıştır (Romero-Fresco, 2015). Anket örneğinden faydalanılan bu projenin amacı medya erişilebilirlik uygulamalarının artmasına katkıda bulunmak ve paydaşlara ayrıntılı altyazı çevirisinin kalitesini artırmada yardımcı olabilecek dönüt sağlamaktı. Anketin Türkçe adaptasyonu da benzer amaçlarla hazırlanmıştır. Anket soruları demografik ve kişisel bilgiler, televizyon izleme alışkanlıkları ve tercihleri, altyazı çevirisinde diyaloglar dışındaki işitsel öğelerin görünür kılınması gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Anket hem online hem de basılı olarak dağıtılmış ve 237 katılımcıya ulaşılmıştır. Bulgular önceki benzer çalışmalarla karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Sonuç olarak, incelenen spesifik ayrıntılı altyazı parametreleri bağlamında mevcut ayrıntılı altyazı uygulamalarının hedef kitlesi olan Sağır ve işitme engelli izleyicilerin beklentilerini karşıladığı görülmüştür. Bununla birlikte doğrusal televizyon yayınlarında (ücretsiz erişim) daha fazla sayıda ve daha geniş bir program türü yelpazesinde ayrıntılı altyazılı programlar sunulması ve bu erişilebilir versiyonların programların ilk gösterimleriyle eş zamanlı olarak verilmesi gibi konular izleyiciler tarafından paylaşılan ve geliştirilebilecek alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-17T11:34:14Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record