• Tıbbi Cihazlar 

      Özer, Yekta; Özkan, Yalçın; Savaşer, Ayhan; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
      Hastalıkların teşhis ve/veya tedavisinde farmakolojik, immünolojik veya rıvokimyasal mekanizmaları kullanmayan ama etkinin ortaya çıkmasına . nkal etki yoluyla yardımcı olan ürün grubuna tıbbi cihazlar adı verilmektedir. Global ...