Show simple item record

dc.contributor.advisorKurul, Zühal
dc.contributor.authorKuzucu, Büşra
dc.date.accessioned2022-02-03T07:51:59Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-12
dc.identifier.citationKuzucu, B. (2022). Capital Flow Management Policies: A Panel Data Analysis For Developing Countries.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25820
dc.description.abstractThe Global Financial Crisis has signaled that the growing magnitude and volatility in financial flows increasingly complicates ensuring macroeconomic and financial stability in developing countries. With the renewed attention on a better understanding of which appropriate policy tools help policymakers to provide stability, the recent literature has started to advocate the use of capital flow management policies, in particular, capital controls. Given these recent developments in the literature and the policy environment, this thesis seeks to answer two questions: (i) what are the impacts of capital controls on the size and volatility of gross inflows and outflows, and (ii) does the level of a country’s financial development affect the efficacy of capital controls? Based on a new dataset for capital controls developed by Fernandez et al. (2016) for a sample of 44 developing countries over the period 1998-2017, this study builds its empirical analysis on linear and nonlinear panel estimation procedures. The results show that the impact of capital controls differs across the volume of gross inflows and outflows suggesting increases in restrictions on outflows significantly reduce the volume of gross outflows. But there is no significant impact of capital controls on the gross inflows. Also, capital controls seem not to influence the volatility of gross inflows and outflows. Considering the panel threshold regressions, the results indicate that once a country surpasses a certain financial development threshold, higher levels of capital controls on inflows lead to lower gross inflow while there is no significant threshold for the size of gross outflows and volatility of the gross flows.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGross capital flowstr_TR
dc.subjectMacroeconomic and financial stability
dc.subjectCapital flow management policies
dc.subjectCapital controls
dc.subjectThe panel threshold method
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.subject.lcshİktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.titleCapital Flow Management Policies: A Panel Data Analysis For Developing Countriestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKüresel Finansal Kriz, artan ve oynak hale gelen finansal akımların gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik ve finansal istikrarı korumayı giderek zorlaştırdığını göstermektedir. İstikrarı sağlamak amacıyla hangi politika araçlarının politika yapıcılara yardımcı olduğunun anlaşılmasına yönelik artan ilgiyle birlikte, yakın zamanda ilgili literatür de sermaye akışı yönetimi politikalarının, özellikle sermaye kontrollerinin kullanımını savunmaya başlamıştır. Literatürdeki ve politika ortamındaki bu son gelişmeler göz önüne alındığında, bu tez iki soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır: (i) sermaye kontrollerinin brüt sermaye giriş ve çıkışların büyüklüğü ve oynaklığı üzerindeki etkileri nelerdir ve (ii) ülkenin finansal gelişimi sermaye kontrollerinin etkinliğini etkiler mi? 1998-2017 döneminde 44 gelişmekte olan ülkeyi içeren ve Fernandez ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen yeni bir veri setine dayanan bu çalışma, ampirik analizini doğrusal ve doğrusal olmayan panel tahmin yöntemi üzerine oluşturmaktadır. Sonuçlar, sermaye kontrollerinin etkisinin brüt giriş ve çıkışların hacminde farklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Buna göre çıkışlarındaki kısıtlamalar arttıkça brüt çıkışların hacmi anlamlı ölçüde azalmaktadır. Ancak sermaye kontrollerinin brüt girişler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Ayrıca, sermaye kontrolleri brüt giriş ve çıkışların oynaklığını etkilememektedir. Panel eşik değer regresyonu sonuçları ise belirli bir finansal gelişme eşiğini aşıldıktan sonra sermaye kontrollerinin brüt girişleri azalttığını ancak brüt çıkışların büyüklüğü ve oynaklığı için anlamlı finansal gelişme eşiği olmadığını göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-03T07:51:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record