Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyar, İmatullah
dc.contributor.authorÖzcan, Münevver
dc.date.accessioned2022-02-18T14:12:42Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25896
dc.description.abstractThe aim of this quasi-experimental study is to evaluate the effect of planned education and follow-up given to caregivers of patients with middle-stage Alzheimer's diagnosis on caregiver burden, neuropsychiatric symptom frequency, and level of activities of daily living of patients. The study was carried out in Hacettepe University Adult Hospital Geriatrics Department between 01 August 2018 and 01 August 2020. The study sample consisted of 43 caregivers, 21 in the intervention group and 22 in the control group. The caregivers assigned the groups according to the admission to outpatient clinic. The study was completed in 12 weeks. The education was given to the caregivers in the intervention group in the 2nd and the 4th week. Eight weeks after completing the training constitutes the follow-up and follow-up period. Caregivers in the control group did not undergo any intervention other than their normal controls. Zarit Caregiver Burden Scale, Bakas Caregiver Impact Scale, Neuropsychiatric Inventory, and Collaboration Study in Alzheimer's Disease – Activities of Daily Living scales were used for data collection. Data were collected both on the first day of the study and in the 4th, 8th, and 12th weeks. As a result of the study, it was determined that planned education and follow-up prepared for caregivers of middle-stage Alzheimer's patients reduced the burden of care, but this decrease was not statistically significant. In the study, it was determined that the neuropsychiatric symptoms observed in the patient did not decrease, and the burden experienced by the caregivers due to these symptoms were reduced. But the decline of the caregivers' burden was not statistically significant. There was an increase in the level of dependence in the activities of daily living of the patients in the intervention control group. It is recommended to start the training programs for caregivers of Alzheimer's patients with the diagnosis, expand these programs, and increase their accessibility to support caregivers.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAlzheimer hastalığıtr_TR
dc.subjectBakım verentr_TR
dc.subjectPlanlı eğitimtr_TR
dc.subjectİzlemtr_TR
dc.titleOrta Evre Alzheimer Hastalarının Bakım Verenlerine Yönelik Verilen Planlı Eğitim İle İzlemin Hasta ve Bakım Verenlerin Bakım Sonuçlarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYarı-deneysel tasarıma sahip olan bu araştırmanın amacı, orta evre Alzheimer tanısı ile izlenen hastalara bakım verenlere verilen planlı eğitim ve izlemin bakım verenlerin bakım yükü, hastalarda görülen nöropsikiyatrik semptomların sıklığı ve günlük yaşam aktivitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırma, 01 Ağustos 2018- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Geriatri Bilim Dalı’nda yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini görüşmeye geliş sıralarına göre gruplara atanan müdahale grubunda 21, kontrol grubunda 22 olmak üzere toplam 43 bakım veren oluşturmuştur. Araştırmanın uygulanması toplam 12 hafta sürmüştür. Müdahale grubunda bakım verenlere uygulanan eğitim 2. ve 4. hafta olmak üzere iki bölümde uygulanmıştır. Eğitim tamamlandıktan sonraki 8 hafta takip ve izlem sürecini oluşturmaktadır. Kontrol grubunda bulunan bakım verenler rutin kontrollerinin dışında herhangi bir girişim uygulanmamıştır. Araştırma verileri Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği, Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği, Nöropsikiyatrik Envanter ve Alzheimer Hastalığında İşbirliği Çalışması- Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği ile araştırmanın başlangıcında, 4., 8. ve 12. haftalarda toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda orta evre Alzheimer hastalarına bakım verenlere yönelik hazırlanan planlı eğitim ve izlemin bakım yükünü azalttığı, ancak bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda hastada görülen nöropsikiyatrik semptomların azalmadığı, bu semptomlara bağlı olarak bakım verenlerin yaşadıkları yükte azalma olduğu ancak bu azalmanın anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada müdahale ve kontrol grubundaki hastaların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyinde ise artış olmuştur. Alzheimer hastalarına bakım verenlere yönelik hazırlanan eğitim programlarının tanı konulduğu andan itibaren başlanması, bu programların yaygınlaştırılması ve ulaşılabilirliğinin arttırılması bakım verenlerin desteklenmesinin sağlanması açısından önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-23T14:12:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record