Show simple item record

dc.contributor.advisorZengin, Erkan
dc.contributor.authorOtuz, Eylem
dc.date.accessioned2022-02-22T08:18:20Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-07
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25908
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to highlight a definition of the term values in the theoretical field. The essence of the work is to describe the theoretical foundations of the values of a culture, language and society. To this end, this section first gives a brief introduction to the topic of culture, language and society, so that in the next section keywords associated with the concept of values can be shown, for example linguistic, cultural and social values. In addition, the term value is presented in connection with the terms deterioration, change, loss. The word depreciation is taken and formulated in terms of depreciation. In addition, the term value is presented in connection with the terms deterioration, change, loss. The decline in value, change in value, and depreciation in relation to the term value will be discussed later. In this part of the doctoral thesis, the theoretical foundations of the term depreciation are presented using the example of Nietzsche, Lukacs and Adorno. Then, using the example of Georg Simmel, sociology of values, cultural and social degeneration and the degeneration of language according to Ferdinand Saussure are presented. In addition, the historical background of the 2nd World War is explained here. The aim of the work in the practical section is to delve into the post-World War II works of Heinrich Böll to embody the concept of decline in value. How the degeneration of cultural, linguistic and social values led to a transformation at the end of World War II. Depending on the content of the research, the cultural, linguistic and social decline in values necessary for the study, the works are discussed, that is, the passages in the works are written, for example, the cultural, social, linguistic depreciation at the end of World War II. Finally, Heinrich Böll's narrative works are presented as a reflection of the war on society. It was a mirror of the social structure, philosophy and complexity of that period.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDeğer
dc.subjectDeğer düşüsü
dc.subject2. Dünya savaşı
dc.subjectKadın figürleri
dc.subjectHeinrich Böll,
dc.subjectValue
dc.subjectDepreciation
dc.subjectWorld War II
dc.subjectFemale figures
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleDer Wertverfall in den Erzählwerken von Heinrich Böll nach dem 2. Weltkriegtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOTUZ. Eylem. İkinci Dünya Savaş’ından sonra Heinrich Böll eserlerinde değer kaybı üzerine analiz, Doktora Tezi, Ankara, 2022. Tezin amacı, teorik alanda değerler teriminin bir tanımını vurgulamaktır. Çalışmanın özü bir kültür, dil ve toplumun değerlerinin teorik temellerini betimlemektir. Bu amaçla, bu bölümde ilk olarak dil, kültür ve toplum konusuna kısa bir giriş yapılır, böylece bir sonraki bölümde değerler kavramıyla ilişkili anahtar kelimeler gösterilebilir, örneğin kültürel, dilsel ve sosyal değerler. Ayrıca değer terimi, bozulma, değişme, kayıp terimleriyle bağlantılı olarak sunulmuştur. Değer düşüsü kelimesi, değer kaybı açısından ele alınır ve formüle edilir. Ayrıca değer terimi, bozulma, değişme, kayıp terimleriyle bağlantılı olarak sunulmuştur. Değer terimiyle ilişkili olarak değerdeki düşüş, değerdeki değişim ve değer kaybı daha sonra tartışılacaktır. Doktora tezinin bu bölümünde değerlerdeki düşüş teriminin teorik temelleri Nietzsche, Lukacs ve Adorno örneği kullanılarak sunulmuştur. Daha sonra Georg Simmel örneği kullanılarak değerlerin sosyolojisi, kültürel, toplumsal yozlaşması ve Ferdinand Saussure'e göre dilin yozlaşması sunulmaktadır. Ayrıca burada 2. dünya savaşı'nın tarihsel arka planı anlatılmaktadır. Pratik bölümdeki çalışmanın amacı, değerdeki düşüş kavramını somutlaştırmak için Heinrich Böll'ün dünya savaşı sonrası eserlerine girmektir. 2. dünya savaşı sonunda kültürel, dilsel, toplumsal değerlerin değerlerin yozlaşmasının nasıl bir dönüşüme yol açtığını. Araştırmanın içeriğine bağlı olarak, çalışma için gerekli olan değerlerdeki kültürel, dilsel ve sosyal gerileme, eserler tartışılır, yani eserlerdeki pasajlar yazılır, örneğin kültürel, sosyal, dünya savaşı'nın sonunda dilsel değer düşüşü. Son olarak, Heinrich Böll'ün anlatı çalışmaları, savaşın topluma yansıması olarak sunulmaktadır. O dönemin toplumsal yapısının, felsefesinin ve karmaşasının aynasıydı.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-22T08:18:20Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record