Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Nuri
dc.contributor.authorBekmezci, Sinan Muhammet
dc.date.accessioned2022-03-01T07:33:43Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-26
dc.identifier.citationBekmezci, S. M. (2022). Likert Tipi Ölçeklerin Yapı Geçerliğinin Veri Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, Faktör Analizi ve Rasch Modelleri ile İncelenmesi (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25927
dc.description.abstractData collection instruments which are important building blocks of measurement and evaluation activities are expected to comply with the standards. Therefore, one of the issues that need close attention in developing measurement instruments with the most possible relevant psychometric properties in the test development process is the selection of items to be included. In this study, it was aimed to compare the construct validity evidence of the forms that were obtained through exploratory factor analysis, artificial neural networks, data mining and Rasch rating scale model in order to reveal the item selection and construct validity in the scale development process. Within the scope of the research, the data were collected by applying the "Statistical Attitude Scale" pilot form, which was used in a previous study, to individuals enrolled in undergraduate and graduate programs, and individuals who already graduated and not currently enrolled in a graduate program. The data were analyzed using exploratory factor analysis, classification and regression trees, self-organizing mapping and Rasch rating scale model. As a result of the analyses, it was seen that the number of dimensions and the distribution of the items to the dimensions could vary in different methods. The fit indices obtained from the scales that consisted of the items determined through different methods were compared using confirmatory factor analysis. The research results showed that self-organizing mapping analysis was useful in terms of selecting items that would increase the fit values in confirmatory factor analysis, while the classification and regression tree methods were impractical. Additionally, it was seen that the confirmatory factor analysis fit indices of the form created using the Rasch rating scale model were also sufficient and revealed detailed results about the items and the individual.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖlçek geliştirmetr_TR
dc.subjectYapı geçerliğitr_TR
dc.subjectAçımlayıcı faktör analizitr_TR
dc.subjectYapay sinir ağlarıtr_TR
dc.subjectKendini düzenleyen haritalamatr_TR
dc.subjectVeri madenciliğitr_TR
dc.subjectSınıflandırma ve regresyon ağacıtr_TR
dc.subjectMadde tepki kuramıtr_TR
dc.subjectRasch dereceleme ölçeği modelitr_TR
dc.subjectDoğrulayıcı faktör analizitr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleLikert Tipi Ölçeklerin Yapı Geçerliğinin Veri Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, Faktör Analizi ve Rasch Modelleri ile İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamınatıon Of The Construct Valıdıty Of Lıkert Type Scales Wıth Data Mınıng, Artıfıcıal Neural Networks, Factor Analysıs And Rasch Modelstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖlçme değerlendirme faaliyetlerinin yapı taşlarından biri olan veri toplama araçlarına ilişkin psikometrik özelliklerin standartlara uygun olması beklenir. Bu nedenle test geliştirme sürecinde en uygun psikometrik özelliklere sahip ölçme aracı geliştirmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri testte yer alacak maddelerin seçimidir. Bu çalışmada ölçek geliştirme sürecinde madde seçimi ve ölçeğin yapı geçerliğinin ortaya konulmasında açımlayıcı faktör analizi, yapay sinir ağları, veri madenciliği ile Rasch dereceleme ölçeği modelinden elde edilen formların yapı geçerliği kanıtlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, daha önceden yapılan bir çalışmada kullanılan “İstatistik Tutum Ölçeği” deneme formu lisans, lisansüstü ve mezun statüsündeki bireylere uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi, sınıflama ve regresyon ağacı, kendini düzenleyen haritalama ve Rasch dereceleme ölçeği modeli kullanılarak analizler yapılmıştır. Analizler yapıldıktan sonra farklı yöntemlerde boyut sayılarının ve maddelerin boyutlara dağılımının değişebildiği görülmüştür. Farklı yöntemlerle seçilen maddelerden oluşturulmuş ölçeklere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum indeksleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda kendini düzenleyen haritalama analizinin doğrulayıcı faktör analizinde uyum değerlerini yükseltecek maddeler seçme bakımından kullanışlı olduğu, sınıflandırma ve regresyon ağacı yönteminin ise kullanışsız olduğu görülmüştür. Ek olarak Rasch dereceleme ölçeği modeli ile oluşturulan forma ait doğrulayıcı faktör analizi uyum indekslerinin de yeterli olduğu ve aynı zamanda madde ve birey hakkında detaylı sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T07:33:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record