Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbaşlı, Sait
dc.contributor.authorÖzdemir, Seyit
dc.date.accessioned2022-03-01T07:42:52Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-21
dc.identifier.citationÖzdemir, S. (2022). Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlarının Hedefleri Açısından İncelenmesi ve Uygulamaya Dönük Yansımalarının Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25944
dc.description.abstractIn this research, it has been aimed to examine the Turkish education system in terms of the Strategic plans of the Ministry of National Education (MONE) and to evaluate and discuss related to the performance values. In the evaluation of the strategic plans of the Ministry of National Education, it has been aimed to present an approach on the comparison of the targets reported according to years. Considering the efforts of the Turkish education system to adapt to the European Union (EU) education policies; it tried to evaluate the effects of the meeting on the achievement of the goals of the planned training. In this study, it has been planned to examine the general educational problems and acquisitions of the strategic plans in terms of achieving the goals of pre-school, primary and secondary education. The analysis, which is also referred to as FÜTZ Analysis or GZFT Analysis in Turkish, but mostly referred to as SWOT, provided a general framework of flexibility to be used in both the public and private sectors. The data obtained has been classified by SWOT analysis, so that the strengths, weaknesses, opportunities and threats of this information can be uncovered. Since all analysis data collected and evaluated are open access, they are the values that can be obtained by everyonetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStratejik plantr_TR
dc.subjectPerformans göstergeleritr_TR
dc.subjectSWOT analizitr_TR
dc.subjectMilli eğitim bakanlığıtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleMillî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlarının Hedefleri Açısından İncelenmesi ve Uygulamaya Dönük Yansımalarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeExamınıng The Strategıc Plans Of The Mınıstry Of Natıonal Educatıon In Terms Of Theır Objectıves And Evaluatıng Theır Reflectıons On Implementatıontr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, Türk eğitim sisteminin Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Stratejik Planları Eğitim Göstergeleri açısından incelenmesi, buna yönelik olarak performans değerleri açısından değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik planlarının değerlendirilmesinde, rapor haline getirilen hedeflerin yıllara göre kıyaslanması üzerine bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanmıştır. Türk eğitim sisteminin, Avrupa Birliği (AB) eğitim politikalarına uyum çalışmaları da göz önüne alındığında; planlanan eğitimin hedeflere ulaşmasında, karşılanma durumlarının nasıl bir etki bıraktığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Stratejik planların okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim boyutlarında; amaçlanan hedeflere ulaşma açısından genel eğitim sorunları ve kazanımlarının incelenmesi yapılmıştır. Türkçede FÜTZ Analizi veya GZFT Analizi olarak da bilinen, fakat en çok SWOT deyimiyle kullanılan analiz, hem kamu hem de özel sektörde kullanılacak esneklikte genel bir çerçeve sunmuştur. Elde edilen verilerin SWOT analizi şeklinde sınıflandırılması yapılarak, her bir boyutuna ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler türleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Toplanan ve değerlendirilen tüm analiz verileri açık kaynak erişimi olduğu için herkes tarafından elde edilebilecek değerlerdirtr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T07:42:52Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record