Show simple item record

dc.contributor.advisorBerki, Türev
dc.contributor.authorYalçın, Çağlar
dc.date.accessioned2022-03-01T13:31:41Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-25
dc.identifier.citationAracı, Emre. (1999). The life and works of Ahmed Adnan Saygun. Doktora Tezi, The University of Edinburgh, Edinburgh. Aracı, Emre. (2007). Ahmed Adnan Saygun - Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Erdem, Arda. (2010). Ahmed Adnan Saygun’un Dört Piyano Yapıtına İlişkin Bir Aksak Tartı Analizi: Opus 38, 45, 47, 58. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Karadeniz, İsmet. (2016). Bir Saygun İmzası: [3,5,3]. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Karadeniz, İsmet. (2020). Saygun Müziğinde Makam Soyutlamaları: Piyano Konçertosu, Op. 34, I. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Saygun, Ahmed Adnan. (1967). Twelve Preludes on Aksak Rhythms, Op. 45. New York: Southern Music Publishing. (1969) Yıldız, Dinçer. (2007). Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan Saygun. Ankara: Sun Yayınları.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25966
dc.description.abstractIn this study, an analysis based on pitch organization has been performed regarding the 3rd and 8th preludes selected from Twelve Preludes on Aksak Rhythms, Op. 45 by Ahmed Adnan Saygun. The method of the study respectively consists of the five main extents: Areas, pitch sets, formulation, theoretical assumption and definition. In both preludes, the obtained results show that It is possible to talk about the presence of a close pitch organization based on interval relations. Maqam abstractions show up to a minimum. All the detected pitch sets are built on 0, 1, 2 and 3 steps. The fact that the intervals are so rare in respect of variety and that they are sounded repeatedly in diverse portions of the pieces is a sign of the idée génératrice, which left its mark on Saygun’s music.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAhmed Adnan Sayguntr_TR
dc.subjectOp. 45
dc.subjectPrelüd: 3
dc.subjectPrelüd: 8
dc.subjectSes organizasyonu
dc.subject.lcshMüziktr_TR
dc.titleİki Saygun Prelüdünde Ses Organizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Ahmed Adnan Saygun’un Aksak Tartılar Üzerine On İki Prelüd, Op. 45 başlıklı albümünden seçilen, 3. ve 8. prelüdlere ilişkin olarak ses organizasyonu temelli bir analiz gerçekleştirilmektedir. Analizde izlenen yöntem; Sırasıyla bölgeler, ses kümeleri, formülasyon, teorik kabul ve tanım olmak üzere beş ana boyuttan oluşmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar; her iki prelüdde de Aralık ilişkilerine dayalı sıkı bir ses organizasyonunun varlığından söz edilebileceğini, Makam soyutlamalarının en az düzeyde gerçekleştiğini, Saptanan ses kümelerinin tümünün; 0, 1, 2 ve 3 basamak üzerine kurulu olduğunu, Aralıkların çeşit bakımından bu denli az oluşunun ve eserlerin farklı yerlerinde tekrar tekrar duyurulmasının, Saygun müziğine damgasını vuran doğurgan düşünce’nin bir yansıması olduğunu gözler önüne sermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMüzik Teorileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T13:31:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record