• Vinca soneri Koyuncu Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar 

      Uyanır, Eliz (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2023-09-08)
      Uyanır, E., Pharmacognostical investigation on Vinca soneri Koyuncu, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Pharmacognosy Programme, Master of Sciences Thesis, Ankara, 2023. Vinca soneri Koyuncu sp. nova ...