Show simple item record

dc.contributor.advisorKEÇELİ, HÜSEYİN GENCAY
dc.contributor.authorKütük, Ceren
dc.date.accessioned2022-03-30T11:52:53Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationKütük, C, Evaluation of The Potential Effects of Different Educational Levels on Treatment Planning in Patients with Periodontitis Defined According to the Recent Classification Criteria. Hacettepe University Faculty of Dentistry, Periodontology Specialization Programme, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26007
dc.description.abstractThe World Workshop on the Classification of Periodontal and Periimplant Diseases and Conditions introduced an updated periodontitis case identification system in 2017. The aim of this study is to evaluate the level of agreement in the diagnosis of periodontitis cases and treatment planning among periodontology specialists, residents and dentistry students using the current periodontal diseases classification. A questionnaire consisting of 10 cases of perioodontitis was presented to the participants and after determining the diagnosis in terms of stage, grade and distribution, they were asked to mark treatment options. The level of agreement of all participants for stage, grade and extent was found to be moderate or lower (κ=0.366; 0.222; 0.222). There was a significant difference between the groups in terms of grade (p=0.012). The consistency among the experts was found to be moderate for stage, grade and extent, with the distribution being higher (κ=0.498; 0.400; 0.500). In treatment responses, specialists gave more accurate answers compared to others. It was observed that the agreement among students was lower in the treatments for pocket elimination and furcation treatment compared to specialists and residents. As a result, all participants, especially students, showed low compliance in diagnosis and treatment planning. This discrepancy was much more evident in the evaluation of the degree of diagnosis than the stage. Current results revealed that clinicians' knowledge of diagnosis and treatment planning regarding current classification should be increased. Therefore, in order to reduce the errors of current periodontitis diagnosis and treatment planning, and to make an optimal treatment plan, it is recommended that within the context of evidence-based dentistry, treatment guidelines may be more effectively implemented into clinical practice.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectperiodontitis, sınıflama, rehberler, tanı, tedavi planlamasıtr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleFarklı Eğitim Düzeylerinin Güncel Sınıflama Ölçütleri Uyarınca Tanımlanan Periodontitisli Olgularda Tedavi Planlaması Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetPeriodontal ve Periimplant Hastalıkların ve Durumların Sınıflandırılması Dünya Çalıştayı 2017 yılında, güncel bir periodontitis vaka tanımlama sistemini tanıtmıştır. Bu çalışmada amaç, güncel periodontal hastalıklar sınıflaması kullanılarak, periodontoloji uzmanları, asistanlar ile diş hekimliği öğrencileri arasında periodontitis vakalarının tanısında ve tedavi planlamasındaki uyum düzeyini değerlendirmektir. Katılımcılara 10 perioodontitis vakasından oluşan bir anket sunulmuş ve tanıyı evre, derece ve dağılım yönünden belirledikten sonra tedavi seçenekleri işaretlemesi istenmiştir. Tüm katılımcıların evre, derece ve dağılım için anlaşma düzeyleri orta veya daha düşük düzeyde bulunmuştur (κ=0,366; 0,222; 0,222). Derece yönünden ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,012). Uzmanların kendi aralarındaki tutarlılığı ise dağılım daha yüksek olmak üzere evre, derece ve dağılım için orta düzeyde bulunmuştur (κ=0,498; 0,400; 0,500). Tedavi yanıtlarında uzmanlar, asistanlar ve öğrencilere kıyasla daha doğru cevaplar vermiştir. Öğrenciler arası uyumun cep eliminasyonu için tedavilerde ve furka tedavisinde uzmanlar ve asistanlara göre daha düşük seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğrenciler başta olmak üzere tüm katılımcılar tanı ve tedavi planlamasında düşük uyum göstermiştir. Bu uyumsuzluk tanının derece değerlendirmesinde evreye göre çok daha belirgindir. Mevcut sonuçlar klinisyenlerin güncel sınıflamaya ait tanı ve tedavi planlaması bilgilerinin artırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla güncel periodontitis tanı ve tedavi planlaması hatalarını azaltmak, optimal tedavi planı yapmak adına kanıta dayalı diş hekimliği ürünleri olan tedavi kılavuzlarının klinik uygulamalarda daha fazla kullanımı önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-10-02T11:52:53Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record