Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar, Burcu
dc.contributor.authorKaraman, Haydar
dc.date.accessioned2022-04-01T06:40:40Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-24
dc.identifier.citationKaraman, H. (2022). Kayıp Veri ile Başa Çıkma Yöntemlerinin Yapısal Eşitlik Modellerine Etkisi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26014
dc.description.abstractThe purpose of this research is to investigate three missing data handling methods; listwise deletion, likelihood methods (FIML and EM), and multiple imputation (PMM, CART, NORM) techniques in structural equation models (SEM) under various conditions. These conditions are sample sizes (100, 500, 1000), missing value rates (5%, 10%, 20%), missing value mechanisms (MCAR, MAR), distributions (normal and skewed), and data structure (middle and robust level). This simulation study generated a three-factor SEM model with nine indicators by population correlation matrix. The total number of conditions is 72, and the results are aggregated over 100 replications. Standard error and bias were investigated on eight outcomes of YEM results such as model fit indexes, factor loadings, and path coefficients. Results indicated that listwise deletion with all working conditions was found the most bias and the biggest standard error. The least bias and standard error were found under the MCAR mechanism, normal distribution and robust data structure conditions. FIML and MI methods generally performed the same level, but MI methods failed to perform under 100 sample size, 20% missing data rate, skewed distribution and MAR mechanisms. FIML and MI methods outperformed for goodness of fit indexes however rate of error increased when data skewed. EM methods produced larger error and bias for factor loadings and path coefficients than modern missing handling techniques. Hence, this study recommends using MI to handle missing ordinal data in SEM; unless the missingness is large, the sample size is small, and the distribution is skewed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTROK ve ROK,tr_TR
dc.subjectKayıp Veritr_TR
dc.subjectKayıp veri ile baş etmetr_TR
dc.subjectYapısal Eşitlik Modelitr_TR
dc.subjectModern atama yöntemleri (FIML, EM, PMM, CART, NORM).tr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleKayıp Veri İle Başa Çıkma Yöntemlerinin Yapısal Eşitlik Modellerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı değişen örneklem büyüklüğü (100, 500, 1000), kayıp veri oranı (%5, %10 ve %20, kayıp veri mekanizması (TROK ve ROK), veri dağılımı (normal, çarpık) ve veri yapısında (güçlü yapı, orta düzeyde yapı) koşullarında liste bazında silme, olabilirlik yöntemleri (FIML ve EM) ve çoklu atama (PMM, CART ve NORM) kayıp veri ile baş etme yöntemlerinin yapısal eşitlik modellerinde (YEM) etkisini incelemektir. Bu simülasyon çalışmasında üç faktörlü YEM modeli evren korelasyon matrisi ile üretilmiştir. Toplamda 72 koşul ve her bir koşul için 100 tekrar yapılmıştır. YEM bulgularından model veri uyumları faktör yükleri ve faktörler arasındaki yol katsayılarına göre hata ve yanlılık değerleri elde edilmiştir. Liste bazı yöntemi çalıştığı tüm koşullarda en yanlı ve hatalı yöntem olarak elde edilmiştir. TROK mekanizmasında, normal dağılımda ve güçlü veri yapısında hata ve yanlılık miktarı daha düşüktür. FIML ve çoklu atama (MI) yöntemlerinin YEM’de performansları her iki kayıp veri mekanizmasında benzer olarak elde edilmiştir ancak MI yöntemleri küçük örneklem, kayıp veri oranı %20 ve çarpık dağılıma sahip ROK mekanizmasında çalışmamaktadır. EM yöntemi faktör yükleri ile yol katsayıları kestirimlerinde her iki kayıp veri mekanizmasında hata ve yanlılığı yüksek modern kayıp veri ile baş etme yöntemidir. Sonuç olarak MI yöntemleri YEM’de sıralı veri tipine sahip kayıp veri ile baş etmede kullanılması önerilmekte olup çarpık dağılımda, ROK mekanizmasında, küçük örneklem büyüklüğünde ve büyük kayıp veri oranında kullanılmamalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-04T06:40:40Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record