Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiçekli, İlyas
dc.contributor.advisorErcan, Gönenç
dc.contributor.authorŞahin, Ömer
dc.date.accessioned2022-04-01T11:26:57Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26118
dc.description.abstractA search engine strikes a balance between effectiveness and efficiency to retrieve the best documents in a scalable way. Recent deep learning-based ranker methods prove effective and improve state of the art in relevancy metrics. However, unlike index-based retrieval methods, neural rankers like BERT do not scale to large datasets. In this thesis, we propose a query term weighting method that can be used with a standard inverted index without modifying it. Using a pairwise ranking loss, query term weights are learned using relevant and irrelevant document pairs for each query. The learned weights prove to be more effective than term recall values previously used for the task. We further show that these weights can be predicted with a BERT regression model and improve the performance of both a BM25 based index and an index already optimized with a term weighting function. In addition, we examine document term weighting methods in the literature that work by manipulating term frequencies or expanding documents for document retrieval tasks. Predicting weights with the help of contextual knowledge about document instead of term frequencies for documents terms significantly increase retrieval and ranking performance.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectInformation Retrievaltr_TR
dc.subjectPassage Rankingtr_TR
dc.subjectTerm Weightingtr_TR
dc.subjectPairwise Ranking Optimizationtr_TR
dc.titleEvaluatıng the Use of Neural Rankıng Methods in Search Engınestr_TR
dc.title.alternativeSinirsel Sıralama Yöntemlerinin Arama Motorlarında Kullanımının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir arama motoru, en alakalı belgeleri ölçeklenebilir bir zamanda alabilmeli, etkinlik ve verimlilik arasında bir denge kurmalıdır. Son zamanlardaki derin öğrenme tabanlı sıralayıcı yöntemlerinin etkili olduğu kanıtlanmıştır ve alaka ölçütlerinde en son teknolojiyi oluşturmaktadır. Ancak, dizin tabanlı alma yöntemlerinin aksine, BERT gibi sinirsel sıralayıcılar büyük veri kümelerine ölçeklenemez. Bu tezde, standart bir ters indekslemeyi değiştirilmeden kullanılabilecek bir sorgu terimi ağırlıklandırma yöntemi öneriyoruz. Sorgu terim ağırlıkları, ikili sıralama kaybı kullanılarak her sorgu için alakalı ve alakasız belge çiftleri kullanılarak eğitilir. Öğrenilen ağırlıkların, bu görev için daha önce kullanılan terim hatırlama değerlerinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, bu ağırlıkların bir BERT regresyon modeli ile tahmin edilebileceğini ve hem BM25 tabanlı bir indeksin hem de bir terim ağırlıklandırma fonksiyonu ile halihazırda optimize edilmiş bir indeksin performansını iyileştirdiğini gösteriyoruz. Ek olarak, belge alma görevleri için terim sıklıklarını değiştirerek veya belgeleri genişleterek çalışan literatürdeki belge terimi ağırlıklandırma yöntemlerini inceliyoruz. Belge terimleri için terim frekansları yerine belge hakkındaki bağlamsal bilginin yardımıyla ağırlıkları tahmin etmek, alma ve sıralama performansını önemli ölçüde artırır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-04-01T11:26:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record