Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Mete
dc.contributor.authorGürsoy, Abdulkadir
dc.date.accessioned2022-05-23T07:58:51Z
dc.date.issued2022-03-10
dc.date.submitted2022-01-10
dc.identifier.citationGürsoy, A. (2022). Dünyada ve Türkiye'de Akıllı Kent Kuram ve Uygulamarı ve Öneriler. Orcid: 0000-0003-2558-1764.tr_TR
dc.identifier.otherOrcid:0000-0003-2558-1764
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26203
dc.description.abstractThe subject of this study is to reveal the applicability of the smart city concept and examples in Turkey, in terms of public policies, by examining the examples of the smart city, which offers solutions with the contribution of developing technological opportunities and intellectual competencies, against the problems brought about by the rapid urbanization of the World population. The ever-increasing population in cities can create an environment of urban chaos with the effect of the cultural structure that has become more complex due to migrations. It has recently been discussed whether these chaotic environments can be transformed into regular, safe, efficient and comfortable environments, within the framework of methods and rules that do not neglect human rights and social needs, together with the opportunities provided by technology. In this sense, the aim of this study is to make an evaluation in Turkey based on smart city examples in the world, to identify and develop suggestions for the effective and safe use of vital resources as well as time, which is the scarcest resource.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkıllı kentlertr_TR
dc.subjectAkıllı ekonomitr_TR
dc.subjectDijital kaostr_TR
dc.subjectAkıllı çevretr_TR
dc.subjectAkıllı yaşamtr_TR
dc.subjectAkıllı güvenliktr_TR
dc.subjectAkıllı sağlıktr_TR
dc.subjectAkıllı ulaşımtr_TR
dc.subjectAkıllı e-Yönetişimtr_TR
dc.subject.lcshYerel yönetimler. Belediyetr_TR
dc.titleDünyada ve Türkiye'de Akıllı Kent Kuram ve Uygulamalarının İncelenmesi ve Önerilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusunu, dünya nüfusunun süratle kentleşmesine bağlı olarak kent nüfuslarındaki hızlı artışın beraberinde getirdiği sorunlara karşı, gelişen teknolojik imkânlar ve düşünsel yetkinliklerin katkısıyla çözümler sunan akıllı kent fikrinin ve örneklerinin incelenerek Türkiye'deki uygulanabilirliğini kamu politikaları açısından ortaya koymak oluşturmaktadır. Kentlerde sürekli artan nüfus, göçler nedeniyle daha da karmaşıklaşan kültürel yapının da etkisiyle bir kentsel kaos ortamı yaratabilmektedir. Teknolojinin sağladığı imkânlarla birlikte, insan haklarının ve sosyal ihtiyaçların ihmal edilmediği yöntem ve kurallar çerçevesinde, bu kaotik ortamların düzenli, güvenli, verimli ve konforlu ortamlara dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği son dönemlerde tartışılmaya başlanmıştır. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, dünyadaki akıllı kent örneklerini temel alarak Türkiye özelinde değerlendirme yapmak, en kıt kaynak olan zamanın yanı sıra hayati kaynakların etkin ve güvenli kullanımına yönelik tespit etmek ve öneriler geliştirmektir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-23T07:58:51Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record