Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorEralan, Serap Seza
dc.date.accessioned2022-05-26T11:19:07Z
dc.date.issued2022-05-26
dc.date.submitted2022-04-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26216
dc.description.abstractThe Syrian crisis, which started with the popular uprisings in Syria in 2011 and then had a global impact, caused a large-scale migration wave, mostly women and children. The refugee population caused by this crisis has resulted in an international refugee crisis, which is expressed in the highest numbers since the Second World War. In this axis, Turkey is the country that hosts the highest Syrian population among all countries. For this reason, specialized United Nations organizations carry out extensive studies with public and civil society collaborations throughout Turkey. In this qualitative study, the way in which issues related to Syrian women are handled in the United Nations reporting is examined from a gender perspective by content analysis. The United Nations' reports covering Syrians in Turkey were included in the content of the analysis. As a result of the study, projects for Syrian women focused on social assistance and vocational skills training; It has been observed that there are deficiencies in the social integration process in the context of rights-based practices. In addition, it has been determined that there are very limited research and activity reports that comprehensively address the situation of Syrian women in Turkey from a gender perspective.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBirleşmiş Milletlertr_TR
dc.subjectGöç
dc.subjectSuriyeli kadınlar
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectToplumsal cinsiyet perspektifinden göç
dc.titleBirleşmiş Milletler Raporlarında Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye'deki Suriyeli Kadınlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSuriye’de 2011 yılında halk ayaklanmalarıyla başlayan ve sonrasında küresel çapta bir etkiye yol açan kriz, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu büyük ölçekli bir göç dalgasına sebep olmuştur. Bu kriz sonucunda ortaya çıkan mülteci nüfusu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülmüş en yüksek sayılarla ifade edilen uluslararası bir mülteci krizine yol açmıştır. Bu eksende, bütün ülkeler arasında en yüksek Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple uzman Birleşmiş Milletler örgütleri Türkiye çapında kamu ve sivil toplum işbirlikleriyle kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu nitel çalışmada Birleşmiş Milletler raporlamalarında Suriyeli kadınların ele alınış biçimi, toplumsal cinsiyet perspektifinden içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz içeriğine Birleşmiş Milletler’in Türkiye’deki Suriyelileri kapsayan raporları arasından 24 rapor dâhil edilmiştir. Çalışma sonucunda Suriyeli kadınlara yönelik projelerin daha çok sosyal yardım, mesleki beceri eğitimleri gibi konulara eğildiği; hak temelli uygulamalar ve sosyal bütünleşmeyi sağlayacak faaliyetlerin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Ayrıca, Türkiye’deki Suriyeli kadınların durumunu toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alan çalışma, proje ve rapor sayısının son derece yetersiz olduğu ve bu konuda geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu saptamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-26T11:19:07Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record