Show simple item record

dc.contributor.advisorTarhan, Ayçatr_TR
dc.contributor.authorAli Sağ, Muhammettr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:42:11Z
dc.date.available2015-10-15T08:42:11Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2625
dc.description.abstractDuring all phases of software development, software size measurement has great importance for project management processes that are gradually becoming more complex because of growing sizes of software. Due to individual effect of measurement specialist, manually operated size measurements might lead to different results in measured values. On the other hand, considering the cost and time problems and the lack of documentation to input to size measurement, the issues of automatizing process of measurement came to the front. In this study, it is aimed to automatically compute software functional size within the scope of COSMIC functional size methodology in case of detecting functional processes and measuring the size of Java business applications. The method measures functional size using UML Sequence Diagrams that are produced from software with dynamic analysis method at runtime.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFunctional size measurementtr_TR
dc.titleJava Iş Uygulamaları Için Yazılım Işlevsel Büyüklüğünün Işletim Izlerinden Ölçülmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1567tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetYazılım büyüklüğünün ölçülmesi, geliştirme sürecinin tüm evrelerinde, artan yazılım büyüklükleri sebebiyle giderek karmaşıklaşan proje yönetim süreçleri için büyük önem taşımaktadır. Manuel olarak gerçekleştirilen büyüklük ölçme işlemlerinde ölçüm yapan uzmanın bireysel etkisi ölçümlerde farklı sonuçlara yol açabilmektedir. Diğer yandan ölçümlerin gerektirdiği maliyet ve zaman gibi problemlerin yanı sıra ölçmeye girdi olabilecek dokümantasyon eksikliği göz önüne alındığında, ölçme işleminin otomatikleştirilmesi konusu ön plana çıkmıştır.Çalışma kapsamında; COSMIC işlevsel büyüklük yöntemi kuralları çerçevesinde, Java iş uygulamalarının işlevsel süreçlerinin tespiti ve yazılım işlevsel büyüklüğünün otomatik olarak hesaplanması hedeflenmiştir. Yöntem işlevsel büyüklüğü, çalışma zamanında yapılan dinamik analiz yöntemiyle yazılımdan elde edilecek UML Dizge Diyagramları üzerinden hesaplamaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record