Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, M. Serhat
dc.contributor.authorKaplan, Gamze
dc.date.accessioned2022-06-14T08:35:35Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26300
dc.description.abstractIn this thesis, the relationship of digital dating violence, which is a type of dating violence that can be seen among young people, with gender perception, internet addiction and socio-demographic variables is discussed. The sample of the study consists of 476 young people between the ages of 18-29, living in Ankara and having at least one dating experience. According to the research outputs, there is a relationship between the dimensions of digital dating violence, especially the perpetrator of violence and being the victim. In addition, In addition, a significant relationship was found with gender perception and internet addiction on being a perpetrator of digital dating violence. In the analyzes made within the scope of the research, the average score of the control and monitoring behavior of digital dating violence is higher than the average score of direct aggression. Significant differences were observed in many dimensions of digital dating violence according to alcohol, cigarette and drug use. The findings obtained as a result of the research were discussed within the framework of the relevant literature, and suggestions were presented for future research and studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGençliktr_TR
dc.subjectDijital flört şiddetitr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectFlört şiddetitr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleGençlerde Dijital Flört Şiddetinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve İnternet Bağımlılığı ile İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, gençler arasında görülebilen flört şiddetinin bir türü olan dijital flört şiddetinin, toplumsal cinsiyet algısı, internet bağımlılığı ve sosyo-demografik değişkenler ile ilişkisi ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-29 yaş arasında bulunan, Ankara ilinde yaşayan ve daha önce en az bir kez flört etme deneyimi olan 476 genç oluşturmaktadır. Araştırma çıktılarına göre, dijital flört şiddetinin mağdur ve uygulayıcılığı arasında ilişki vardır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet algısı ve internet bağımlılığı ile dijital flört şiddetinin uygulayıcısı olma durumu arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma kapsamında yapılan analizlerde dijital flört şiddetinin kontrol ve izleme davranışının puan ortalaması, doğrudan saldırganlığın puan ortalamasından yüksektir. Dijital flört şiddetinin birçok boyutunda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımına göre anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış olup, ileride ki araştırma ve çalışmalara öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T08:35:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record