Show simple item record

dc.contributor.advisorPoyraz, Tuğça
dc.contributor.authorSipahi, Alperen
dc.date.accessioned2022-06-20T12:31:07Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-26
dc.identifier.citationSipahi, A. (2022). Endüstriyel Futbol Çağında Futbol Taraftarlığı ve Tüketim, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26333
dc.description.abstractIn this study, football, which has become an industrial sector today, has become an object of consumption and the interaction of football fans with this consumption culture is discussed. Apart from that, the processes and changes that football has gone through throughout history have been studied with examples from different geographies. In the study, various elements consisting of the football industry are mentioned and information is given about how these elements play a role in the consumption of football. In addition, the experiences of the participants with the development of the football industry and their meanings about the subject were tried to be interpreted. In addition to the consumption phenomenon of football, how the phenomenon of today's fandom is formed, what it covers and what the football culture means to the participants are also discussed as another purpose. In the study, in-depth interviews were conducted with 10 Adanaspor fans and 10 Ankaragücü supporters using qualitative research techniques. The data obtained from the interviews were evaluated with the qualitative data analysis technique.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEndüstriyel futboltr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectTaraftartr_TR
dc.subjectPassoligtr_TR
dc.subjectKimliktr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleEndüstriyel Futbol Çağında Futbol Taraftarlığı ve Tüketimtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada günümüzde endüstriyel bir sektör haline gelen futbolun, tüketim nesnesi haline gelmesini ve buna bağlı olarak futbol taraftarlarının bu tüketim kültürüyle olan etkileşimi ele alınmıştır. Bunun dışında futbolun tarih boyunca geçirdiği süreç ve değişimler farklı coğrafyalardaki örnekleriyle incelenmiştir. Çalışmada futbol endüstrisini oluşturan çeşitli unsurlarından bahsedilmiş olup bu unsurların futbolun tüketiminde nasıl bir rol oynadığı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca katılımcıların futbol endüstrisinin gelişmesiyle birlikte yaşadıkları deneyimler ve konu hakkındaki anlamları yorumlanmaya çalışılmıştır. Futbolun tüketim olgusunun yanı sıra günümüz taraftarlık olgusunun nasıl oluştuğu, neleri kapsadığı ve futbol kültürünün katılımcılar için ne ifade ettiği de bir diğer amaç olarak ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılarak 10 Adanaspor taraftarı ve 10 Ankaragücü taraftarıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde elde edilen veriler nitel veri analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-20T12:31:07Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record