Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Asalet
dc.contributor.authorTercan, Nurefşan
dc.date.accessioned2022-06-21T11:08:00Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-26
dc.identifier.citationTercan, N. (2022). Translating Culture-Specific Items in Horrid Henry Series by Francesca Simon [master's thesis]. Ankara, Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26340
dc.description.abstractLiterary texts reflect the social and cultural aspects of society. Culture-specific items play a key role in reflecting the culture in the texts. In this regard, translation is a way of cross-cultural communication. Children's literature requires special attention in this context. Translation of children's literature means not only transferring one language to another, but also opening the door to a foreign world. Culture-specific items have important roles in translation of children’s literature. Through exploring the culture of the ‘other’ worlds, a child can broaden her/his horizon, thanks to translation, the child reader meets new and foreign worlds. Thus translation of culture-specific items in children’s literature requires special treatment. Culture-specific items in children's literature should be translated using the appropriate translation strategies, creating the same effect as in the source text and in a way that the child reader can understand. Which translation strategies to adopt, depends on the target reader’s age as well. In today’s world, translation of children’s literature is dominated by many ‘adults’ such as authors, translators, editors, publishers, teachers, and parents. They are the ones who decide how much of the ‘foreign’ world and culture is transmitted to the child. In this study, translators’ choices and strategies are dealt with within the framework of Venuti’s translation approaches which are domestication and foreignization and Davies’s translation strategies which are preservation, omission, addition, creation, localization, transformation and globalization. The objective of this study is to research to what extent and how much of the culture-specific items have been transferred in the translations of Horrid Henry series. This thesis examines translation strategies adopted by the translators in the light of Davies’s translation strategies which are used to explain the translation of culture-specific items. This study also examines the translation strategies used in Horrid Henry series within the framework of Venuti’s foreignization and domestication approaches.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCulture Specific Itemstr_TR
dc.subjectChildren’s Literature
dc.subjectFrancesca Simon
dc.subjectHorrid Henry Series
dc.subjectTranslation Strategies
dc.subjectTranslating of Children’s Literature
dc.subjectKültüre özgü öğeler
dc.subjectÇocuk edebiyatı
dc.subjectFrancesca Simon
dc.subjectHorrid Henry Serisi
dc.subjectÇeviri Stratejileri
dc.subjectÇocuk Edebiyatı Çevirisi
dc.subjectFelaket Henry Serisi
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleTranslating Culture-Specific Items in Horrid Henry Series by Francesca Simontr_TR
dc.title.alternativeFrancesca Simon’un “Felaket Henry” Serisindeki Kültürel Ögelerin Çevirisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEdebi metinler toplumun sosyal ve kültürel yönlerini yansıtır. Kültüre özgü öğeler, kültürün metinlere yansıtılmasında anahtar rol oynamaktadır. Bu bağlamda çeviri, kültürler arası bir iletişim yöntemidir. Çocuk edebiyatı bu bağlamda ayrı bir dikkat gerektirir. Çocuk edebiyatı çevirisi yalnızca bir dili başka bir dile aktarmak değil aynı zamanda yabancı bir dünyanın kapısını da aralamak demektir. Çocuk edebiyatı çevirilerinde kültüre özgü öğeler önemli bir yere sahiptir. Çocuk 'öteki' dünyaların kültürünü keşfederek ufkunu genişletebilir, çeviri sayesinde çocuk okuyucu yeni ve yabancı dünyalarla tanışır. Bu nedenle, çocuk edebiyatındaki kültüre özgü öğelerin çevirisi özel bir yaklaşım gerektirir. Çocuk edebiyatında kültüre özgü öğeler, kaynak metindeki etkinin aynısı yaratılarak ve çocuk okuyucunun anlayabileceği şekilde uygun çeviri stratejilerini kullanılarak çevrilmelidir. Çevirmenlerin hangi stratejiyi kullanacakları hedef okuyucunun yaşına da bağlıdır. Günümüz dünyasında çocuk edebiyatı çevirisine yazarlar, çevirmenler, editörler, yayıncılar, öğretmenler ve ebeveynler gibi birçok 'yetişkin' hâkimdir. 'Yabancı' dünyanın ve kültürün ne kadarının çocuğa aktarılacağına onlar karar verir. Bu çalışmada çevirmenlerin tercihleri ve stratejileri Venuti’nin çeviriye yaklaşımları olan yerlileştirme ve yabancılaştırma ile Davies’in çeviri stratejileri olan koruma, çıkarma, ekleme, yaratma, dönüştürme ve yerelleştirme ve küreselleştirme stratejileri çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Horrid Henry serisinin çevirilerinde kültüre özgü öğelerin ne ölçüde ve ne kadarının çevrildiğini araştırmaktır. Bu tez, Davies'in kültüre özgü öğelerin çevirisini açıklamada kullanılan ve çevirmenler tarafından benimsenen çeviri stratejilerini incelemektedir. Bu çalışma aynı zamanda Horrid Henry serisinde kullanılan çeviri stratejilerini Venuti'nin yabancılaştırma ve yerlileştirme yaklaşımları çerçevesinde incelemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-21T11:08:00Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record