Show simple item record

dc.contributor.advisorTengilimoğlu Metin, Mercan Merve
dc.contributor.authorGörgülü Doğan, Buse
dc.date.accessioned2022-06-22T13:09:51Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26374
dc.description.abstractThis study has been conducted with 207 volunteer men and women adults between age 20-50 in Ankara. The demographic characteristics, health information, physical activity status and nutritional habits of the participants were obtained through face-to-face questionnaires. In addition, Mindful Eating Questionnaires (MEQ-30), Mediterranean Diet Adherence Scale (MEDAS) were applied to the individuals and Healthy Eating Index-2015 (HEI-2015) score was calculated with the data obtained from the 24-hour recall food consumption record. Anthropometric measurements of the participants were taken with a bioelectrical impedance analysis device. Women’ MEDAS score was found higher than men’ (p<0.05). On the other hand, HEI-2015 score did not differ between women and men participants (p<0.05). The total score of MEQ-30, disinhibition and emotional eating subscales were found higher in men (p<0.05). As mindful eating increases BMI decreases for all participants and only in women waist circumference, body fat ratio and waist/hip ratio decrease (p<0.05). As the MEQ-30 total score increases, both women’ and men’ carbohydrate intake decreases and only women’s intake of energy, protein, fat, saturated fat, polyunsaturated fatty acids, omega 6 and niacin also decreases (p<0.05). As mindful eating increases, for all participants greens and beans score increases; also ın women consumption of milk and dairy, in men consumption of refined grains increases (p<0.05). It was determined that as MEQ-30 subscales of the eating discipline score increases and the awareness score decreases, HEI-2015 score increases (p<0.05). However, no significant correlation was found between the total score of MEQ-30, and HEI-2015 and MEDAS scores (p>0.05). Increase in mindful eating may have health promoting and quality of life increasing effects by providing improvements in diet quality.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been conducted with 207 volunteer men and women adults between age 20-50 in Ankara. The demographic characteristics, health information, physical activity status and nutritional habits of the participants were obtained through face-to-face questionnaires. In addition, Mindful Eating Questionnaires (MEQ-30), Mediterranean Diet Adherence Scale (MEDAS) were applied to the individuals and Healthy Eating Index-2015 (HEI-2015) score was calculated with the data obtained from the 24-hour recall food consumption record. Anthropometric measurements of the participants were taken with a bioelectrical impedance analysis device. Women’ MEDAS score was found higher than men’ (p<0.05). On the other hand, HEI-2015 score did not differ between women and men participants (p<0.05). The total score of MEQ-30, disinhibition and emotional eating subscales were found higher in men (p<0.05). As mindful eating increases BMI decreases for all participants and only in women waist circumference, body fat ratio and waist/hip ratio decrease (p<0.05). As the MEQ-30 total score increases, both women’ and men’ carbohydrate intake decreases and only women’s intake of energy, protein, fat, saturated fat, polyunsaturated fatty acids, omega 6 and niacin also decreases (p<0.05). As mindful eating increases, for all participants greens and beans score increases; also ın women consumption of milk and dairy, in men consumption of refined grains increases (p<0.05). It was determined that as MEQ-30 subscales of the eating discipline score increases and the awareness score decreases, HEI-2015 score increases (p<0.05). However, no significant correlation was found between the total score of MEQ-30, and HEI-2015 and MEDAS scores (p>0.05). Increase in mindful eating may have health promoting and quality of life increasing effects by providing improvements in diet quality.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectyeme farkındalığıtr_TR
dc.subjectdiyet kalitesitr_TR
dc.subjectakdeniz diyetitr_TR
dc.subjectsağlıklı yeme indeksitr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleYetişkin Bireylerin Yeme Farkındalığı ile Diyet Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kadın ve erkek bireylerin yeme farkındalığının diyet kalitesi ile ilişkisini değerlendirmek için Ankara’da yaşayan, 20-50 yaş 207 gönüllü ile gerçekleştirilmiştir. Bireylerin demografik özellikleri, sağlık bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumları yüz yüze anket ile elde edilmiştir. Ayrıca bireylere Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30), Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği (ADS) uygulanmış ve 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile besin tüketim kaydından ulaşılan verilerle de Sağlıklı Yeme İndeski-2015 (SYİ-2015) puanı hesaplanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri biyoelektrik impedans analizi cihazıyla alınmıştır. Kadın bireylerin ADS puanı erkek bireylerden yüksek bulunurken (p<0.05) SYİ-2015 puanı kadın ve erkek bireyler arasında fark göstermemiştir (p<0.05). YFÖ-30 toplam puanı, düşünmeden yeme ve duygusal yeme alt faktör puanı erkek bireylerde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tüm bireylerin yeme farkındalığı arttıkça BKİ azalmaktadır ve sadece kadın bireylerde bel çevresi, vücut yağ oranı ve bel/kalça oranı da azalmaktadır (p<0.05). YFÖ-30 toplam puanı arttıkça tüm bireylerin karbonhidrat alımının azaldığı ve kadın bireylerin enerji, protein, yağ, doymuş yağ alımının da azaldığı tespit edilmiştir (p<0.05). Yeme farkındalığı arttıkça koyu yeşil yapraklılar ve kurubaklagil tüketim puanının arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca yeme farkındalığı arttıkça kadın bireylerde süt ve süt ürünlerinin, erkekler bireylerde ise rafine edilmiş tahılların tüketiminin arttığı belirlenmiştir (p<0.05). YFÖ-30 alt faktörlerinden yeme disiplini puanı arttığında ve farkındalık puanı ise azaldığında SYİ-2015 puanının arttığı saptanmıştır (p<0.05). Ancak YFÖ-30 toplam puanı ile SYİ-2015 ve ADS puanı arasında anlamlı ilişki yoktur. Bireylerin yeme farkındalığının artması diyet kalitesinde iyileşmeler sağlayarak sağlığı geliştirici ve yaşam kalitesini artırıcı etkilere sahip olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-12-25T13:09:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record