Show simple item record

dc.contributor.advisorBurcu Sağlam, Esra
dc.contributor.authorDemir, Perihan
dc.date.accessioned2022-06-23T07:56:59Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-30
dc.identifier.citationDemir, P. (2022). Etnisite ve Engellilik: Bir Çifte Dezavantajlılık Durumu Mu?tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26379
dc.description.abstractIndividuals with disabilities have experienced a negative perspective of society throughout the historical process because of their disability and therefore they have been exposed to stigmatizing and discriminatory practises. This research has tried to show whether ‘disability’ and ‘ethnicity’ together create a ‘double disadvantage’ situation in the context of Turkey. The negative experiences caused by the stituation of disability as a result of social interactions were evaluated within the framework of the narratives of individuals with visual and physical disabilities. In-depht interviews and participatory observations were conducted with eleven participants, seven of whom were wheelchair users and four of whom were visually disabled, in a study using qualitative research techniques and conducted in Batman. The data analysis of the study was carried out using the Excel program. The theoritical framework of the research is the social constructivist approach, which is one of the sociological theories, and the functional-ecological model, which is one of the models explaining the disability that develops as an extension of this approach. Based on the discussions about disability in this research, it has been seen that disability is a problem in a social sense rather than an individaul problem. Cultural definition of disability hinder their social life rather than the self-image of people with disabilities. At the intersection of ‘disability’ and ‘ethnicity’, which is the main focus of the research, it has been seen that only ‘disability’ creates a disadvantage and causes deprivation in all areas. Based on the discussions about being ‘disabled’ and a ‘woman’ due to the emphasis on gender at the field stage, this creates dominant and ‘double disadvantage’ situation in terms of this research. As result of the discussions conducted with the participants due to the prevalence of Kovid-19 during the field stage of the research, it was found that Kovid-19 further hinders the majority of disabled people.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEtnisitetr_TR
dc.subjectEngelliliktr_TR
dc.subjectDamgalanmatr_TR
dc.subjectKültürel tanımtr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleEtnisite ve Engellilik: Bir Çifte Dezavantajlılık Durumu Mu?tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEngelli bireyler, engelli olmalarından dolayı tarihsel süreç boyunca toplumun olumsuz bakış açısını deneyimlemişlerdir ve bundan dolayı damgalayıcı ve ayrımcı pratiklere maruz kalmışlardır. Bu araştırma ‘engellik’ ve ‘etnisitenin’ birlikte ‘çifte dezavantaj’ bir durum yaratıp yaratmadığını Türkiye bağlamında göstermeye çalışmıştır. Engel durumunun sosyal etkileşimler neticesinde neden olduğu olumsuz deneyimler, görme ve bedensel/fiziksel engeli olan bireylerin anlatımları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı ve Batman’da gerçekleştirilen araştırmada yedisi tekerlekli sandalye kullanıcısı ve dördü görme engelli olan on bir katımcı ile derinlemesine görüşmeler ve katılımlı gözlemler yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi Excel programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi sosyolojik kuramlardan olan sosyal inşacı yaklaşım ve bu yaklaşımın bir uzantısı olarak gelişen engelliliği açıklayan modellerden olan işlevsel-ekolojik modeldir. Bu araştırmada engelliliğe ilişkin tartışmalardan hareketle engelliliğin bireysel olmaktan ziyade toplumsal anlamda sorun oluşturduğu görülmüştür. Engelli bireylerin kendilerine olan bakıştan ziyade engelliliğin kültürel tanımlaması ve sosyal organizasyonsuzluk sosyal yaşamlarını engelleştirmektedir. Araştırmanın esas odağını oluşturan ‘engellilik’ ve ‘etnisite’ kesişiminde ise ‘engelliliğin’ tek başına dezavantaj yarattığı ve her alanda yoksunluk yaşamalarına neden olduğu görülmüştür. Saha aşamasında toplumsal cinsiyete ilişkin vurgulardan dolayı ‘engelli’ ve ‘kadın’ olmaya ilişkin tartışmalardan hareketle bu araştırma açısından baskın ve ‘çifte dezavantaj’ bir durum yaratmaktadır. Araştırmada saha aşamasında iken Kovid-19’un yaygın olmasından dolayı katılımcılarla yürütülen tartışmalar sonucunda Kovid-19’un engelli bireylerin çoğunluğunu daha da engelleştirdiği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-23T07:56:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record