Show simple item record

dc.contributor.advisorSumbas, Ahu
dc.contributor.authorŞekerci, Asena Tuğçe
dc.date.accessioned2022-06-24T08:39:35Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.citationŞEKERCİ, Asena Tuğçe. Türkiye’de Belediyelerin Kadınlara Yönelik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26392
dc.description.abstractThis study aimed, by evaluating the understanding of social municipality and women-friendly municipalities from a conceptual and historical perspective, to analyze the development of this process in Turkey with examples. The thesis was developed based on the question “Can it be said that social municipality includes women-friendly practices and these practices are developed from a gender perspective?”. The research analyzed online reports, written and online bulletins, and publications of Gaziantep Metropolitan Municipality and Ankara Metropolitan Municipality by qualitative content analysis method. In-depth interviews were conducted with the employees of both municipalities as supporting data. In addition, the presentations which are about activities of both municipalities in the Humane Life and Democratic Society Association's "Experience Sharing Meeting" was also examined. According to the findings, It has been concluded that a social municipality can form a basis for a women-friendly municipality, but certain points stand out to say that the activities of a municipality support gender equality. These points are; to have a motivation that supports gender equality, carry out needs assessment studies by supporting women's participation, create a roadmap targeting gender equality, such as Local Equality Action Plans and carry out Gender Responsive Budgeting studies for the implementation of this plan. As a result, it has been concluded that it is necessary to make practices for the mentioned points a strategic priority to say that a municipality that adopts a social municipality approach also adopts a women-friendly municipality approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadına duyarlı belediyeciliktr_TR
dc.subjectSosyal belediyecilik
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshYerel yönetimler. Belediye.tr_TR
dc.titleTürkiye'de Belediyelerin Kadınlara Yönelik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Örnekleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, sosyal belediyecilik ve kadına duyarlı belediyecilik anlayışlarını, kavramsal ve tarihsel açıdan değerlendirerek Türkiye özelinde bu sürecin gelişimini örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma “Sosyal belediyecilik anlayışının, kadına duyarlı belediyecilik uygulamalarını kapsadığı ve bu uygulamaları toplumsal cinsiyet bakış açısı ile geliştirildiği söylenebilir mi?” sorusu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel içerik analizi yöntemi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporları, yazılı ve online bültenleri ve yayınları incelenmiştir. Destekleyici veriler olarak da her iki belediyenin ilgili birimlerin personelleri ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği “Deneyim Paylaşım Toplantısı”nda her iki belediyenin de faaliyetlerine yönelik yapılan sunumlar üzerinden de inceleme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, sosyal belediyecilik anlayışının kadına duyarlı belediyecilik anlayışı için bir zemin oluşturabileceği ancak bir belediye faaliyetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediğini söylemek için belirli noktaların da öne çıktığı sonucuna varılmıştır. Bu noktalar; toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir motivasyona sahip olunması, kadın katılımcılığının desteklenmesi ve bu çerçevede ihtiyaç tespit çalışmalarının yapılması, Yerel Eşitlik Eylem Planları gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir yol haritasının oluşturulması ve bu planın hayata geçirilmesi için de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarının yapılması şeklindedir. Dolayısıyla, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen bir belediyenin, kadına duyarlı bir belediyecilik anlayışını da benimsediğini söyleyebilmek için belirtilen noktalara yönelik de çalışmaların stratejik öncelik haline gelmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-06-25T08:39:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record