Show simple item record

dc.contributor.advisorSumbas, Ahu
dc.contributor.authorToplu,Burak
dc.date.accessioned2022-06-24T08:48:00Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26394
dc.description.abstractThis study focuses on the female identity and women's discourses of Behice Boran, who has been brought to the forefront with her socialist and sociologist identity by academic and political circles in Turkey. The aim of the study is to reveal these discourses and to make an inference about Boran's female identity within the socialist masculine structure in Turkey. In order to reach these conclusions, the focus is on Boran's biography, writings and discourses. The method of study is considered as a qualitative content analysis. The analysis of writings and discourses is carried out using a thematic analysis method. From different articles and texts, Boran is divided into themes ranging from the position of women in the family, the division of labor, gender roles, women's organization, discourses of feminism and the position of women in Turkey. The secondary focus of the study is that Boran's women's discourses intersect with the discourses of feminism at certain points with the discourses of socialist leaders and thinkers at certain points. The study and conclusion of these themes shows that Boran's discourses are worth investigating not only for political science and sociology, but also for the field of women's and gender studies. In this sense, it is necessary to say that the study offers a new contribution to the literature. Ultimately, the study reveals the unexplored female identity and women's themes of Boran, a socialist leader and a socialist woman.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBehice Borantr_TR
dc.subjectKadın Söylemi
dc.subjectSosyalizm
dc.subjectKadın
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleBehice Boran'ın Yazılarında ve Söylemler'inde Kadın Söylemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Türkiye’deki akademik ve siyasal çevreler tarafından sosyalist ve sosyolog kimliğiyle öne çıkarılmış olan Behice Boran’ın kadın kimliğine ve kadın söylemlerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı bu söylemlerin ortaya çıkarılması ve Boran’ın Türkiye’deki sosyalist eril yapı içindeki kadın kimliğine dair bir çıkarım yapılmasıdır. Bu çıkarımlara ulaşılabilmek için Boran’ın biyografisine, yazılarına ve söylemlerine odaklanılmaktadır. Çalışmanın yöntemi nitel bir içerik analizi olarak düşünülmüştür. Yazılar ve söylemlerin analizi tematik bir analiz yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Farklı makaleler ve metinlerden Boran’ın aile içinde kadının konumuna, iş bölümüne, cinsiyet rollerine, kadın örgütlenmesine, feminizm söylemlerine ve Türkiye’deki kadınların konumuna kadar geniş alanda temalardan bahsettiği söylenebilmektedir. Çalışmanın odaklandığı ikincil nokta ise Boran’ın kadın söylemlerinin belli noktalarda feminizm söylemleriyle belli noktalarda sosyalist liderlerin ve düşünürlerin söylemleriyle kesişmesidir. Bu temaların incelenmesi ve sonuca vardırılması Boran’ın söylemlerinin yalnızca siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarının değil aynı zamanda kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanı için de araştırılmaya değer olduğunu göstermektedir. Bu anlamda çalışmanın literatüre yeni bir katkı sunduğunu söylemek gerekmektedir. Sonuç noktasında çalışma, sosyalist bir lider ve sosyalist bir kadın olan Boran’ın ortaya çıkarılmamış kadın kimliğini ve kadın temalarını ortaya çıkarmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-24T08:48:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record