Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıner, Ruhtan
dc.contributor.authorBaşçoban, Ali Erdem
dc.date.accessioned2022-06-30T12:57:44Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.citationBAŞÇOBAN, Ali Erdem. Biyopolitik Bir Araç Olarak Zaman: İktidar, Beden ve Teknoloji, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26450
dc.description.abstractIf it is necessary to express in a Foucauldian sense, it can be said that the relationship between power and time is an issue of production and reproduction. In this respect, time can be seen as a dispositif because it is governed, administered, and regulated by power relations. The uninterrupted establishment of power relations also implies the body that establish, disrupt and re-establish those relations. At this point, the power structures penetrate the body. Sexuality and colonialism become apparent as direct examples of the forms of this penetration. Technology, which stands out as a dispositif in terms of the bio-power that penetrates the body, is important both by giving reason to the changes in the perception of time and structuring a subjectivity through those changes. Temporalities in which bio-power could not penetrate in an absolute way, can be seen as potentials of resistance to power relations. Therefore, in the context of readings of biopolitics the issue of capitalism becomes visible through the relationship of technology and time. This study reveals the characteristics of time as a biopolitical dispositif through power, body, and technology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBiyopolitikatr_TR
dc.subjectZaman
dc.subjectİktidar
dc.subjectBeden
dc.subjectTeknoloji
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleBiyopolitik Bir Araç Olarak Zaman: İktidar, Beden ve Teknolojitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFoucaultcu bir anlamda ifade etmek gerekirse, iktidar ve zaman ilişkisinin sürekli bir üretim ve yeniden üretim meselesi olduğu söylenebilir. Bu açıdan zaman, iktidar ilişkileri tarafından yönetilmesi, idare edilmesi ve düzenlenmesinden ötürü bir araç olarak görülebilir. İktidar ilişkilerinin kesintisiz kurulumu aynı zamanda o ilişkiyi kuran, bozan ve yeniden kuran bedeni imler. Bu noktada iktidar yapıları bedene nüfuz eder. Cinsellik ve sömürgecilik bu nüfuz etme biçimlerinin doğrudan örnekleri olarak görünürlük kazanır. Biyo-iktidarın bedene nüfuz etmesi açısından bir araç olarak öne çıkan teknoloji; gerek zaman algısında değişimlere sebebiyet vermesi, gerekse de bu değişimler üzerinden bir öznellik inşasına yol açması bakımından önemlidir. Biyo-iktidar tam anlamıyla bedene nüfuz edemediği zamansallıklar, iktidar ilişkilerine yönelik direnç potansiyelleri olarak görülebilir. Bundan dolayı biyopolitika okumaları bağlamında kapitalizm meselesi, teknoloji ve zaman ilişkisi üzerinden görünür hale gelir. Bu çalışma, zamanın biyopolitik bir araç olma vasfını iktidar, beden ve teknoloji tartışmaları üzerinden ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-30T12:57:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record