Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Hasan
dc.contributor.authorKayhan, Sultan Eyyup
dc.date.accessioned2022-07-04T11:54:56Z
dc.date.issued2022-06-28
dc.date.submitted2022-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26469
dc.description.abstractThe history of humanity is the history of creating something new and showing what it has created. In the process of creation, the artist shapes and presents the world he comprehends and sees. The space formed as a result of the connection that people establish with life creates spaces to be protected, developed and feel safe. The paintings made in the caves, which are a protected area, are the oldest known paintings. The paintings made directly on the cave wall, that is, on the space itself, are the first examples of the relationship between painting and space. When these examples of paintings, the reasons for which they are made are not fully known, are evaluated from the framework of modern knowledge, it is seen that primitive man follows nature and his environment and interprets the environment he follows to the extent of his skill. It is known that primitive man did not make the paintings made on the cave wall in line with aesthetic taste, but for benefit and benefit. With the enlightenment of the 18th century, great breaks occur in art. Innovations such as color experiments and the invention of the camera provide great convenience to artists, as well as the search for artists to find new narrative languages. Abstraction, which is the preliminary stage of abstract art, is an attitude that is formed as a result of attempts to search for a new language. The thesis study is an examination of abstraction painting essays of the concept of night and space. In the art of painting, there are examples of night and space abstraction by taking into account certain periods and artists. The information obtained as a result of readings and source scans is used in the thesis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMekântr_TR
dc.subjectSoyutlama
dc.subjectGece
dc.subjectResim
dc.subjectEstetik
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleGece ve Mekân İlişkişi Üzerine Soyutlamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlık tarihi yeni bir şey oluşturma ve bu yarattığı şeyi gösterme tarihidir. Yaratım sürecinde sanatçı kavradığı ve gördüğü dünyayı şekillendirip sunmaktadır. İnsanın yaşamla kurduğu bağın bir sonucu olarak oluşan mekân korunmak, geliştirmek, kendini güvende hissetmek için alanlar oluşturmaktadır. Bir korunma alanı olan mağaralara yapılan resimler bilinen en eski resimlerdir. Mağara duvarına, yani mekânın kendisine doğrudan yapılan resimler resim- mekân ilişkisinin ilk örnekleridir. Yapılma nedenleri tam olarak bilinmeyen bu resim örnekleri modern bilgi çerçevesinden değerlendirildiğinde ilkel insanın doğayı ve çevresini izlediği, izlediği çevreyi becerisi ölçüsünde yorumladığı görülmektedir. İlkel insanın mağara duvarına yapılan resimleri estetik beğeni doğrultusunda yapmayıp yarar ve çıkar için yaptığı bilinmektedir. 18. yy aydınlanmasıyla beraber sanatta büyük kırılmalar meydana gelmektedir. Renk deneyleri ve fotoğraf makinesinin icadı gibi yenilikler sanatçılara büyük kolaylıklar sağlarken bunun yanı sıra sanatçıların yeni anlatım dili bulma arayışına neden olmaktadır. Soyut sanatın ön aşaması olan soyutlama yeni bir dil arayışı denemelerinin sonucunda oluşan bir tavırdır. Yapılan tez çalışması gece ve mekân kavramının soyutlama resim deneme örneklerinin bir incelemesidir. Resim sanatında belli dönem ve sanatçılar dikkate alınarak gece ve mekân soyutlama örnekleri yer almaktadır. Okumalar ve kaynak taramalar sonucunda ulaşılan bilgiler tezde kullanılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erişimtr_TR
dc.embargo.lift2024-07-05T11:54:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record