Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş Turgut, Özden
dc.contributor.authorSezer, Efecan
dc.date.accessioned2022-07-07T12:45:14Z
dc.date.issued2022-07-05
dc.date.submitted2022-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26510
dc.description.abstractThe comic books used in storytelling since the early 1900s have moved to a different dimension with the support of the American cinema sector and exhibited a significant increase in the readership. The comic books that support storytelling visually through certain panels show different features from the screen resizing used in the cinema because the panels change size and shape according to the narrative and allow us to watch the story in a variety of compositions. Although graphic novels do not differ much from comics structurally, the way of expression is different from comics. After the graphic novels entered the market, it started to be mentioned separately from the comics. This distinction depends on the length of the story, the flow of time, etc. provided with the elements. Disciplines that are unable to adapt to the opportunities offered by technology face to disappear. For this reason, classic comic / graphic novels should meet new technologies and present the narrative in a richer way. However, it is important for these art products to be produced without disturbing their own texture to keep their nature alive. The role of the audience in storytelling will be effective in this context. These techniques, which are also used in the field of marketing today, create a new form of expression without disturbing the classic form of comics. In this thesis, it is aimed to adapt the comic books to today's technology, to make them lively, audible and interactive, and to provide the audience and readers with the same platform to get more efficiency from the storytelling style.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEtkileşimtr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectİllüstrasyontr_TR
dc.subjectÇizgi romantr_TR
dc.subjectAnlatımtr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleBir Hikâye Anlatım Dili Olarak Etkileşimli Grafik Romantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHikâye anlatıcılığında 1900’lü yılların başlarından itibaren kullanılan çizgi romanlar günümüzde Amerikan sinema sektörünün desteğiyle farklı bir boyuta taşınmış ve buna bağlı olarak okuyucu kitlesinde gözle görülür bir artış olmuştur. Belirli panellerle görsel olarak hikâye anlatımını destekleyen çizgi romanlar, panellerin anlatıma göre boyut ve şekil değiştirmesi sebebiyle sinemada kullanılan ekran boyutlandırmasından farklı özellikler göstermektedir ve anlatıyı daha çeşitli kompozisyonlarda izlememize de olanak sağlamaktadır. Grafik romanlar yapısal olarak çizgi romanlara göre çok farklılık göstermese de anlatım biçimi çizgi romanlardan farklıdır. Grafik romanların da piyasaya girmesinden sonra çizgi romanlardan ayrı anılmaya başlamıştır. Bu ayrım hikayenin uzunluğu, zaman akışı v.b. unsurlarla birlikte sağlanmıştır. Her geçen gün teknolojinin sunduğu olanaklara uyum sağlayamayan disiplinler kaybolmaya yüz tutar. Bu sebeple geleneksel grafik romanların yeni teknolojiler ile buluşup anlatılanı izleyiciye daha zengin bir biçimde sunması gerekmektedir. Fakat bu sanat ürünlerinin kendi dokusunu bozmadan üretilmesi kendi doğasının yaşatılması için önemlidir. Hikâye anlatımında izleyiciye de rol vermek bu bağlamda etkili olacaktır. Günümüzde pazarlama alanında da kullanılan bu teknikler özellikle grafik romanın klasik formunu bozmadan yeni bir anlatım biçimi oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında grafik romanların günümüz teknolojisine uyarlanarak hareketli, sesli ve etkileşimli hale getirilip izleyici ve okurların aynı platformda buluşarak, hikâye anlatım biçiminden daha çok verim almasının sağlanması hedeflenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-07T12:45:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record