Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçapınar, Gökhan
dc.contributor.authorBağcı, Dilara
dc.date.accessioned2022-08-10T11:04:17Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26699
dc.description.abstractAlong with the developing technology, an increase is observed in the use of distance education environments. In distance education, unlike traditional education environments, learner-instructor interaction, learner-learner interaction or learner-content interaction are also carried out with technological methods. This difference in distance education environments brought along problems such as academic failure in education and low participation in the course. Studies in the field of education in recent years focus on problems such as academic failure, course dropout or low engagement during the distance education process. Various suggestions are offered to overcome these problems. One of these suggestions is that developing interventions based on learning analytics. With the help of learning analytics, it is possible to apply instructional interventions to learners who are considered to be at-risk in terms of situations such as dropping out of the course or failed the course. When the literature is examined, it is seen that studies on instructional interventions draw attention, while the studies examining the effectiveness of the interventions are not sufficient. There are also a limited number of studies examining whether the impact on learners has changed with the change of intervention type. This study aims to examine the effects of interventions based on learning analytics on the academic success of the learners and their engagement. The findings show that the learning analytics dashboard increase students' interaction with course components. In addition, the difference in academic achievement between students who are determined at risk of failing and students who are not at risk tends to decrease.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖğrenme analitikleritr_TR
dc.subjectMüdahaletr_TR
dc.subjectRisk altındaki öğrencilertr_TR
dc.subjectUzaktan eğitimtr_TR
dc.subjectDashboardstr_TR
dc.subjectLearning analyticstr_TR
dc.subjectInterventiontr_TR
dc.subjectDrop-outtr_TR
dc.subjectAt-risk studentstr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleÖğrenme Analitiklerine Dayalı Gösterge Paneli Müdahalesinin Öğrenci Etkileşimi ve Akademik Başarısına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGelişen teknoloji, evrensel eğitim uygulamaları ve pandemi süreciyle birlikte eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaştığı bilinmektedir. Uzaktan eğitim ortamlarında, geleneksel eğitim ortamlarından farklı olarak öğrenci-eğitimci etkileşimi, öğrenci-öğrenci etkileşimi veya öğrenci-içerik etkileşimi de teknoloji desteğiyle yürütülmektedir. Uzaktan eğitim ortamlarındaki bu farklılık eğitimde akademik başarısızlık ve derse katılımın düşük olması gibi problemleri beraberinde getirmiştir. Son yıllarda eğitim alanında yapılan çalışmalar, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ilişkin akademik başarısızlık, dersi bırakma veya derse katılımın az olması gibi problemlere odaklanmaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için çeşitli öneriler sunulmaktadır. Bu önerilerden bir tanesi de öğrenme analitiklerinin işe koşulmasıdır. Öğrenme analitiklerine dayalı sistemlerde öğrencinin dersin bağlamı, içeriği ve eğitimcisi ile etkileşimini iyileştirerek; dersi bırakma, dersten kalma gibi durumların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilere uygulanan öğrenme analitiklerine dayalı müdahaleler ile risk altında olarak değerlendirilen öğrencilerin etkileşiminin ve akademik başarısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde öğrenme analitiklerine dayalı müdahalelere ilişkin çalışmalar dikkat çekerken, uygulanan müdahalelerin etkililiğini inceleyen çalışmaların yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Bu çalışma öğrenme analitiklerine dayalı gösterge paneli müdahalesinin öğrencilerin akademik başarılarına ve çevrimiçi dersin bileşenleriyle olan etkileşimlerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bulgular öğrenme analitiklerine dayalı müdahalelerin öğrencilerin ders bileşenleriyle etkileşimini artırdığını göstermektedir. Ayrıca dersten kalma bakımından risk altında olarak değerlendirilen öğrencilerle risk altında olmayan öğrenciler arasındaki akademik başarı farkı da azalma eğilimindedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-10T11:04:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record