Show simple item record

dc.contributor.advisorBulduk Türkmen, Banu
dc.contributor.authorLatifaoğlu, Melisa
dc.date.accessioned2022-08-12T10:55:11Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26704
dc.description.abstractThe development of technology, population growth, and increase in production and consumption caused by industrialization has brought environmental problems along with it. The reduction of resources and the deterioration of the natural structure poses a threat to future generations. Sustainability creates conditions in which current and future generations can protect their resources and needs in environmental, social and economic fields. With the development of technology and digitalization, the methods of design, the way of conveying to the audience and consumption habits are changing. Within the scope of the thesis, the development process of sustainable design methods from past to present is examined. Within the framework of sustainable design, the effects of traditional and digital design processes on the environment and design are evaluated. The scope of the project consists of the interface design of the mobile application named Elden, which includes the sustainability principles both conceptually and qualitatively. Elden mobile application creates a new alternative within the scope of sustainable user interface design. Elden mobile application is designed as a donation-oriented application, not a sales-oriented application. It aims to reduce consumption by expanding reuse and to deliver waste to recycling centers. Existing donation spots are transformed into symbolic meeting spots. At these meeting spots, if users donate with a QR code they are rewarded with points. This reward system offers the opportunity to acquire habits that support sustainability.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectEkotasarımtr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectDijitalleşmetr_TR
dc.subjectSürdürülebilir tasarımtr_TR
dc.subjectArayüz tasarımıtr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSürdürülebilir Grafik Tasarımda Dijitalleşme Süreci: Elden Mobil Uygulaması Arayüz Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanayileşmeyle birlikte teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı, üretim ve tüketimin artması çevre sorunlarını beraberinde getirmiştir. Kaynakların azalması ve doğal yapının bozulması, gelecek nesiller için tehlike oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik, mevcut ve gelecek nesillerin kaynaklarını ve ihtiyaçlarını çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta koruyabileceği koşullar yaratmaktadır. Teknolojinin gelişimi ve dijitalleşmeyle birlikte tasarımın yöntemleri, izleyiciye aktarım biçimi ve tüketim şekli değişmektedir. Tez kapsamında, geçmişten günümüze sürdürülebilir tasarım yöntemlerinin gelişim süreci incelenmektedir. Sürdürülebilir tasarım çerçevesinde, geleneksel ve dijital tasarım süreçlerinin çevre ve tasarım üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Uygulama kapsamını, sürdürülebilirlik prensiplerini hem kavramsal olarak hem de nitelik olarak içinde barındıran Elden isimli mobil uygulama arayüz tasarımı oluşturmaktadır. Elden mobil uygulama arayüz tasarımı, sürdürülebilir arayüz tasarım kapsamında yeni bir alternatif oluşturmaktadır. Elden mobil uygulaması satış odaklı değil bağış odaklı bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Yeniden kullanımı yaygınlaştırarak tüketimi azaltmak ve atıkların geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılmasını hedeflemektedir. Hali hazırda bulunan bağış noktaları sembolik bir buluşma noktasına dönüştürülmektedir. Bu buluşma noktalarında, kullanıcıların QR kod ile bağış yapması halinde, uygulama içerisinde geliştirilen puan sistemi sayesinde sürdürülebilirliği destekleyici alışkanlık kazanımı imkânı sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-12T10:55:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record