Show simple item record

dc.contributor.advisorÖksüz, Çiğdem
dc.contributor.authorAyvalı, Ceren
dc.date.accessioned2022-08-18T13:13:42Z
dc.date.issued2022-08-18
dc.date.submitted2022-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26723
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the pain experience related to instrument performance of children receiving professional music education from the perspective of the person-environment-occupation model and the personal, environmental and occupation-related factors that may create risk factors for this situation. 32 children between the ages of 10-17, who received professional music education, participated in the study. Youth Activity Questionnaire – Music was used to evaluate factors such as demographic information and pain experience, which are among personal factors, and Music Performance Anxiety Inventory for Youth was used to evaluate music performance anxiety. Parental attitude, which we examined as an environmental factor, was evaluated with the Parenting Styles Questionnaire. The study program, which we examined among the factors related to the occupation and the Young People’s Activity Questionnaire - Music was used to examine the instrument playing habits. 68% of the children evaluated stated that they experienced pain related to playing the instrument. Only 1 of the children who experienced pain stated that they received professional support, while 45% stated that they used pain medication. All of the participants stated that they play an instrument every day. However, both the daily musical practice dose time (p=0.001) and the weekly total instrument performance time were higher in children who experienced pain associated with instrument performance (p=0.004). When the instrument performance habits of the young musicians were examined, it was found that they did not do warm-up and cool-down exercises except for 1 of the participants. When their daily activities other than music were examined, children with pain related to playing instruments used mobile phones more than those without pain (p=0.019). When musical performance anxiety among personal factors was examined, children who experienced pain due to instrument performance had more anxiety (p=0.022) and as the father's authoritarian attitude, which was the sub-parameter of parental attitudes we examined as an environmental factor, increased musical performance anxiety (p=0.001; r=0.697). As a result of our evaluations, it has been determined that conservatory students commonly experience pain related to instrument performance. Referring children with problems to a specialist as soon as possible will prevent the problem from continuing into adulthood. Regarding the personal factors such as performance anxiety of young conservatory students, the daily practice dose, the planning of the study program or the activity-related factors such as mobile phone activities other than music; We recommend that parents be made aware of their attitudes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectperformans anksiyetesitr_TR
dc.titleKonservatuar Öğrencilerinde Ağrı Deneyimi İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı, kişi-çevre-aktivite modeli bakış açısıyla profesyonel müzik eğitimi alan çocukların enstrüman icrasına bağlı ağrı deneyimi yaşama durumları ve bu duruma risk faktörü oluşturabilecek kişisel, çevresel ve aktiviteye ile ilgili faktörleri incelemektir. Çalışmaya 10-17 yaş aralığında, 32 profesyonel müzik eğitimi alan çocuk katılmıştır. Kişisel faktörlerin içerisinde yer alan demografik bilgiler, ağrı deneyimi gibi faktörlerin değerlendirilmesinde Gençler İçin Aktivite Anketi – Müzik, müzik performans anksiyetesinin değerlendirilmesinde ise Gençler İçin Müzik Performans Anksiyetesi Envanteri kullanıldı. Çevresel faktör olarak incelediğimiz ebeveyn tutumu, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği ile değerlendirildi. Aktivite ile ilgili faktörlerin içerisinde incelediğimiz çalışma programı, enstrüman icra alışkanlıklarının incelenmesi için ise yine Gençler İçin Aktivite Anketi – Müzik kullanıldı. Değerlendirilen çocukların %68’i enstrüman icrasına bağlı ağrı deneyimi yaşadığını belirtmiştir. Ağrı deneyimi yaşayan çocuklardan yalnızca 1’i profesyonel bir destek aldığını belirtirken, %45’i ağrı kesici ilaçlar kullandığını belirtti. Katılımcıların tümü her gün enstrüman icra ettiğini belirtti. Ancak hem günlük müzik pratik dozu süresi (p=0,001) hem de haftalık toplam enstrüman icra süresi enstrüman icrasına bağlı ağrı yaşayan çocuklarda daha yüksekti (p=0,004). Genç müzisyenlerin enstrüman icra alışkanlıkları incelendiğinde katılımcılardan 1’i dışında ısınma ve soğuma egzersizleri yapmadıkları bulundu, ağrı deneyimi olan çocukların %54,2’si hiç mola vermezken, ağrı deneyimi olmayan çocukların %70’inin çoğunlukla mola verdiği bulundu(p=0,03). Müzik dışındaki günlük aktiviteleri incelendiğinde, enstrüman icrasına bağlı ağrıya sahip olan çocuklar ağrısı olmayanlara kıyasla daha fazla cep telefonu kullanıyorlardı (p=0,019). Kişisel faktörler içerisinde müzik performans anksiyetesi yaşama durumu incelendiğinde ise, enstrüman icrasına bağlı ağrı yaşayan çocuklar daha fazla anksiyete yaşamaktaydı (p=0,022) ve çevresel faktör olarak incelediğimiz ebeveyn tutumlarının alt parametresi olan babanın otoriter tutumu arttıkça müzik performans anksiyetesi de artmaktaydı (p=0,001; r=0,697). Değerlendirmelerimiz sonucunda, konservatuar öğrencilerinin yaygın olarak enstrüman icrasına bağlı ağrı deneyimi yaşadığı tespit edilmiştir. Problem yaşayan çocukların en kısa sürede bir uzmana yönlendirilmesi, problemin yetişkinliğe kadar devam etmesini önleyecektir. Genç konservatuar öğrencilerinin performans anksiyetesi gibi kişisel faktörler, günlük pratik dozu, çalışma programı planlanması ya da cep telefonu gibi müzik dışındaki aktiviteler gibi aktiviteye yönelik faktörler konusunda; ebeveynlerinin ise tutumları konusunda bilinçlendirilmelerini öneriyoruz.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-18T13:13:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record