Show simple item record

dc.contributor.advisorDeğirmenci Altın, Aslı
dc.contributor.authorKaraarslan, Hilal
dc.date.accessioned2022-09-14T08:11:30Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-16
dc.identifier.citationKaraarslan, Hilal. Hegemonic Masculinities in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Jacob’s Room, Master’s Thesis, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26767
dc.description.abstractVirginia Woolf’s novels have been analysed regarding their literary style, aesthetic quality and their contribution to the Modernist works with their originality and various novelties. Since masculinity studies started to be a big part of the studies in the fields such as literature and social studies, it has become possible to offer new perspectives to evaluate Woolf’s works. Hegemonic masculinity theory that is created by R. W. Connell is one of the most important and influential theories in the field of masculinity studies. It suggests that in every era, place, culture and space, there is a hegemonic masculinity that is deemed as the normal and glorified as the dominant masculinity type. This masculinity type is not something fixed and it is subject to change based on the changing and evolving nature of the society or context in which it is created. In his thesis, different hegemonic masculinities that are created in different circumstances in Virginia Woolf’s two novels, Mrs Dalloway and Jacob’s Room, are examined with examples of three male characters from these novels. The hegemonic masculinity that is created by World War I is examined through Septimus Smith, the one that is shaped by the imperialistic ideas is analysed through Peter Walsh and the one that is constructed in the gendered space of Cambridge University through education is examined through Jacob Flanders. It is argued that these male characters’ lives are harmed due to their endless chase of the hegemonic masculinity ideals. Consequently, this thesis claims that Woolf criticises patriarchy’s role in constructing hegemonic masculinity ideals because both patriarchy and hegemonic masculinity ideals victimise men by putting them into an endless cycle of trying to become an accepted and ideal man, and she displays her criticisms through the male characters she creates in Mrs Dalloway and Jacob’s Room.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVirginia Woolf
dc.subjectMrs Dalloway (1925)
dc.subjectJacob’s Room (1922)
dc.subjectPatriarchy
dc.subjectMasculinity studies
dc.subjectHegemonic masculinity
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleHegemonic Masculinities in Virginia Woolf's Mrs Dalloway and Jacob's Roomtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVirginia Woolf’un romanları edebi tarzları, estetik değerleri ve Modernist eserlere özgünlükleri ve çeşitli yenilikleriyle yaptıkları katkıları bakımından incelenmiştir. Erkeklik çalışmalarının, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların büyük bir parçası haline gelmesiyle birlikte, Woolf’un eserlerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmek mümkün hale geldi. R.W. Connell tarafından ortaya atılan hegemonik erkeklik teorisi, erkeklik çalışmaları alanının en önemli ve etkili teorilerinden biridir. Bu teori, her dönemde, mekânda, kültürde ve alanda, normal olarak kabul edilen ve yüceltilen baskın bir erkeklik tipinin, hegemonik erkeklik olarak ortaya çıktığını iddia eder. Bu erkeklik tipi sabit değildir ve yaratıldığı toplumun ya da ortamın değişen ve evrimleşen doğasına bağlı olarak değişim gösterir. Bu tezde, Virginia Woolf’un iki romanı Mrs Dalloway ve Jacob’s Room’da farklı koşullarda yaratılan farklı hegemonik erkeklikler bu romanlarda bulunan üç erkek karakterden örnekler verilerek incelenmiştir. Birinci Dünya Savaşı tarafından yaratılan hegemonik erkeklik Septimus Smith vasıtasıyla, emperyalist fikirler tarafından şekillenen hegemonik erkeklik Peter Walsh yoluyla, eğitim yoluyla Cambridge Üniversitesi’nin cinsiyetçi alanında oluşturulmuş olan hegemonik erkeklik ise Jacob Flanders aracılığıyla incelenmiştir. Bu erkek karakterlerin hegemonik erkeklik ideallerini sürekli yakalamaya çalışmaları nedeniyle hayatlarının zarar gördüğü iddia edilmiştir. Sonuç olarak, bu tez, Woolf’un ataerkilliğin hegemonik erkeklikler yaratmasındaki rolünü eleştirdiğini çünkü hem ataerkilliğin hem de hegemonik erkeklik ideallerinin erkekleri devamlı olarak kabul gören ve ideal bir erkek olmaya çalıştıkları bir döngünün içine sokarak onları kurbanlaştırdığını, ve Woolf’un bu eleştirilerini Mrs Dalloway ve Jacob’s Room’da yarattığı erkek karakterler yoluyla gösterdiğini iddia eder.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-14T08:11:30Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record