Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgür
dc.contributor.authorAbaz, Fatma
dc.date.accessioned2022-09-23T08:11:12Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-23
dc.identifier.citationAbaz, F. (2022). The Structure of the Food Supply Chain in Turkey from the Perspective of Food Regime and Examining the Market Roles of Modern Period Food Regime Actors in the Framework of Competition Law. (Master's Thesis). Ankara, Turkey: Hacettepe University Graduate School of Social Sciencestr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26775
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to reveal the structure of the food supply chain in Turkey from the perspective of food regime theory and to examine the effects of modern period food regime actors on the chain, food sector and ultimately consumer welfare within the framework of competition law. In this context, the unilateral actions of the undertakings that own the trademark, the actions and practices of the producers in the market within the framework of the agreements between the undertakings, the buyer power and unfair commercial practices and the concentration control were discussed in the context of some decisions of the Turkish Competition Board. In this framework, the consequences of the modern period food regime and the changes in the roles of the actors in the food supply chain for the food sector were analyzed within the framework of competition law. As a result, in the light of the findings and evaluations made within the scope of the thesis, it was revealed that the actors added to the supply chain with the modern period food regime or whose current position in this chain has changed can adversely affect the functioning of the food supply chain with anti-competitive actions and practices. Moreover, it was concluded that the price increases observed in the food sector may be due to the deterioration of the functioning of the supply chain, and this may be due to the anti-competitive actions and practices of multinational companies, retailers operating in an organized manner, and other supply chain members increasing in number with the modern period food regime.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFood regimetr_TR
dc.subjectSupply chaintr_TR
dc.subjectCompetitiontr_TR
dc.subjectConsumer welfaretr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleThe Structure of the Food Supply Chain in Turkey from the Perspective of Food Regime and Examining the Market Roles of Modern Period Food Regime Actors in the Framework of Competition Lawtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı gıda rejimi teorisi perspektifinden Türkiye'de gıda tedarik zincirinin yapısını ortaya koymak ve modern dönem gıda rejimi aktörlerinin söz konusu zincire, gıda sektörüne ve nihayetinde tüketici refahına etkilerini rekabet hukuku çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, marka sahibi teşebbüslerin tek taraflı eylemleri, teşebbüsler arası anlaşmalar çerçevesinde üreticilerin piyasadaki eylem ve uygulamaları, alıcı gücü ve haksız ticari uygulamalar ile yoğunlaşma kontrolü Türk Rekabet Kurumunun bazı kararları bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede, modern dönem gıda rejimi ile aktörlerin gıda tedarik zincirindeki rollerindeki değişimin gıda sektörü bakımından ne tür sonuçlar doğurabileceği rekabet hukuku çerçevesinde çözümlenmiştir. Netice itibarıyla, tez kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında modern dönem gıda rejimi ile tedarik zincirine eklenen veya bu zincirdeki mevcut konumu değişen aktörlerin rekabete aykırı eylem ve uygulamalar ile gıda tedarik zincirinin işleyişini olumsuz yönde etkileyebileceği ortaya konmuştur. Dahası, gıda sektöründe gözlemlenen fiyat artışlarının tedarik zincirinin işleyişinin bozulmasından kaynaklanabileceği ve bu durumun modern dönem gıda rejimi ile sayıca artan çok uluslu şirketlerin, organize şekilde faaliyette bulunan perakendecilerin ve diğer tedarik zinciri üyelerinin rekabete aykırı eylem ve uygulamalarından kaynaklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-23T08:11:12Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record