Show simple item record

dc.contributor.advisorAkı, Esra
dc.contributor.authorCemali, Mustafa
dc.date.accessioned2022-09-27T13:17:20Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2020-09-12
dc.identifier.citationCemali, M., Kortikal Görme Bozukluğu Olan Bebeklerde Duyu Bütünleme Tedavisinin Duyu, Motor ve Okülomotor Becerilere Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26790
dc.description.abstractThe study was planned to examine the effect of sensory integration intervention on sensory, motor and oculomotor skills in infants with Cortical Vision Impairment (CVI). Twenty infants with CVI, who volunteered to meet the inclusion criteria, formed the intervention group and 20 typically developing infants formed the control group, and 40 infants aged 10-18 months were included in the study. Before the intervention, sensory processing skills were assessed by the Test of Sensory Functions in Infants (TSFI), motor skills by Alberta Infant Motor Scale (AIMS), and oculomotor skills; eye movement angles, fixation distance and duration were evaluated in both groups. Sensory integration therapy was applied to the intervention group, 3 sessions a week, 45 minutes each session, for 8 weeks. No therapy was applied to the control group. At the end of eight weeks, the same evaluations were made to both groups and both groups were compared with these parameters. In the first evaluation, sensory processing, motor and oculomotor skills of infants with CVI were found to be weaker than infants with typical development (p<0.05). When the differences between the first and second evaluations of the intervention and control groups were compared, a significant difference was found in sensory processing skills and oculomotor skills in favor of the intervention group, and in motor skills in favor of the control group (p<0.05). As a result, it has been determined that sensory integration training, which is included in the occupational therapy intervention, provides improvements in sensory, motor and oculomotor skills in infants with CVI. Sensory processing, motor and oculomotor skills of infants with CVI should definitely be included in the routine evaluation and interventions should be made as early as possible with an individualized intervention plan.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDuyu Bütünlemetr_TR
dc.titleKortikal Görme Bozukluğu Olan Bebeklerde Duyu Bütünleme Tedavisinin Duyu, Motor ve Okülomotor Becerilere Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma Kortikal Görme Bozukluğu (KGB) olan bebeklerde duyu bütünleme müdahalesinin duyu, motor ve okülomotor becerilere etkisini incelemek için planlanmıştır. Dahil etme kriterini sağlayan gönüllü 20 KGB‘li bebek müdahale grubunu ve 20 tipik gelişim gösteren bebek kontrol grubunu oluşturmuş olup, çalışmaya 10-18 ay arası 40 bebek dahil edilmiştir. Müdahale öncesinde duyu işlemleme becerileri Bebeklerde Duyu Fonksiyonları Testi (BDFT) ile, motor beceriler Alberta İnfant Motor Skalası (AİMS) ile ve okülomotor beceriler; gözün hareket açıları, fiksasyon mesafesi ve süresi olarak her iki grupta değerlendirilmiştir. Müdahale grubuna 8 hafta boyunca haftada 3 seans, her seans 45 dk olacak şekilde duyu bütünleme tedavisi uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhengi bir tedavi uygulanmamıştır. Sekiz hafta sonunda her iki gruba aynı değerlendirmeler tekrar yapılmış olup her iki grup bu parametrelerce karşılaştırılmıştır. İlk değerlendirmede KGB’li bebeklerin duyusal işlemleme, motor ve okülomotor becerileri tipik gelişim gösteren bebeklere göre daha zayıf bulunmuştur (p<0.05). Müdahale ve kontrol grubunun birinci ve ikinci değerlendirmeler arasındaki farklar karşılaştırıldıklarında, duyusal işlemleme becerileri, ve okülomotor beceriler müdahale grubu lehine, motor becerilerde ise kontrol grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak ergoterapi müdahalesi içerisinde yer alan duyu bütünleme eğitimi KGB’li bebeklerde duyu, motor ve okülomotor becerilerde gelişmeler sağladığı tespit edilmiştir. KGB’li bebeklerin duyusal işlemleme, motor ve okülomotor becerileri mutlaka rutin değerlendirme içersinde olmalı ve bireyselleştirilmiş müdahale planı ile mümkün olduğunca erken yaşta müdahale uygulamaları yapılmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-04-01T13:17:20Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record