Show simple item record

dc.contributor.advisorDalgıç, Başak
dc.contributor.authorYaşar, Pınar
dc.date.accessioned2022-10-17T08:24:18Z
dc.date.issued2022-10
dc.date.submitted2022-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26898
dc.description.abstractProductive capabilities and its role on economic growth and development have attracted a lot of attention among researchers and policy makers since the introduction of the concept of “economic complexity index”. Another dimension of economic complexity which is “green complexity”, has recently gained increasing attention as climate change challenges intensify and countries around the world lay out ambitious agenda for moving towards a green economy. Building on economic complexity literature, Mealy and Teytelboym (2020) introduced a novel concept “green complexity” to measure the green capabilities of countries. Acknowledging that green economic complexity is the amount of knowledge materialized in a country’s green productive structure, financial development could be an important determinant of green complexity and play a key role at enhancing competitiveness of green products in export markets. In this regard, the main motivation of this study is to analyse how financial development affects green production capabilities and green complexity at cross-country level and province level for Turkey and how financial vulnerability affects green complexity of Turkish firms. Results point out a positive impact of financial development on green complexity for developing countries as well as for Turkish provinces. A rise in financial vulnerability adversely impacts green complexity of Turkish firms. Overall, the results of the study suggest that financial development should be one of the priorities of policy makers to enhance green production capabilities of economic units. In addition, financial soundness is critical for firms to channel their resources to innovation and R&D for enhancing product sophistication.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEconomic complexity
dc.subjectGreen complexity
dc.subjectFinancial development
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleLinking Green Complexity to Financial Development: Cross Country, Regional and Firm Level Analysestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEkonomik birimlerin üretken yetenekleri ve bunların büyüme ve kalkınma üzerindeki rolü, “ekonomik karmaşıklık endeksi” kavramının ortaya çıkmasından bu yana araştırmacılar ve politika yapıcılar arasında büyük ilgi görmüştür. Ekonomik karmaşıklığın diğer bir boyutu olan “yeşil karmaşıklık” kavramına yönelik ilgi ise, iklim değişikliği konularının ön plana çıkması ve ülkelerin yeşil ekonomiye geçiş için kararlı hedefler oluşturması ile birlikte gitgide artmaktadır. Ekonomik karmaşıklık literatürünü temel alan Mealy ve Teytelboym (2020), ülkelerin yeşil üretim yeteneklerini ölçmek için yeni bir “yeşil karmaşıklık” kavramı ortaya koymuştur. Yeşil ekonomik karmaşıklığın bir ülkenin yeşil üretken yapısında var olan bilgi miktarı olduğu kabul edildiğinde, finansal gelişme yeşil karmaşıklığın önemli bir belirleyicisi olabilir ve yeşil ürünlerin ihracat pazarlarında rekabet gücünü artırmada kilit bir rol oynadığı düşünülebilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel motivasyonu, finansal gelişmenin yeşil üretim yetenekleri ve yeşil karmaşıklık üzerindeki etkilerini ülke düzeyinde ve Türkiye için iller düzeyinde incelemek; bununla birlikte firmalara ilişkin finansal kırılganlığın bunların yeşil karmaşıklığı üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmanın sonuçları, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için il düzeyinde; finansal gelişmenin yeşil karmaşıklık üzerindeki olumlu etkisine işaret etmektedir. Ayrıca, finansal kırılganlığın artması firmaların yeşil karmaşıklığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sonuçlar, finansal gelişmenin; iktisadi birimlerin yeşil üretim kapasitelerini artırmada politika yapıcılar tarafından önemli bir bileşen olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Finansal sağlamlık, firmaların kaynaklarını ürün karmaşıklığını artırmak üzere inovasyona ve Ar-Ge'ye yönlendirmeleri için kritik öneme sahiptir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-17T08:24:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record